Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena

Competition title: Istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: 785620.00 HRK

Funded amount: 785620.00 HRK

Contract No: I-2465-2014

Start date: 2014/10/15

End date: 2018/10/14

Web: http://biomass.agr.hr/

Abstract

Biomasa je jedan od obećavajućih sirovina za proizvodnju obnovljivih izvora energije koji može biti djelomična zamjena za fosilna goriva. Uobičajene metode koje se primjenjuju za pretvorbu biomase u energetske svrhe su biokemijske i termokemijske metode. Piroliza je termokemijski postupak koji se provodi u odsutnosti kisika i iz kojeg možemo proizvoditi tri različita proizvoda: bioulje, biougljen i sintetski plin.Piroliza poljoprivrednih ostataka je jedan od značajnih tehnologija proizvodnje obnovljive izvora energije čiji je glavni cilj zamjena fosilnih goriva, a time i smanjenje globalnog zatopljenja. Za razliku od izravnog izgaranja, pirolizom se može proizvesti cijeli niz proizvoda sa većom dodanom vrijednošću. Bioulje ima ekološke prednosti kao čisto gorivo i uzrokuje manje zagađenja u odnosu na fosilna goriva, dok biougljen se može uz izgaranje i ostaviti na tlu kao poboljšivač tla.Na temelju navedenog, cilj ovog projekta je odrediti potencijal različitih vrsta ostataka biomase i ostatka iz poljoprivrede, a za potrebe proizvodnje bioulja i biougljena putem pirolize. Budući na proces pirolize značajno utječe vrsta sirovine proizvoda, specifični cilj predloženog projekta određivanje potencijala pirolize iz različitih sirovina biomase prikupljenih u dva klimatski različita područja, mediteranske i kontinentalne Hrvatske. Projekt će biti podijeljena u tri glavne faze, uključujući prikupljanje sirovina i karakterizacije biomase, piroliza biomase i dobivanje krajnjih proizvoda. To će pružiti detaljnu bazu podataka o optimalnim sirovinama iz poljoprivrede kao sirovinama za proizvodnju bioulja i biougljena.

Leaders

Prof. Tajana Krička, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Alan Antonović

Mateja Grubor, mag. ing. agr.
Agronomski fakultet

Assoc. Prof. Nikola Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Vanja Jurišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Neven Voća, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.