Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.)

Competition title: Istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 927,750.00

Funded amount: HRK 927,750.00

Contract No: I-806-2017.

Start date: 2017/04/01

End date: 2021/03/31

Abstract

Dalmatinski buhač (Tanacetum cinerariifolium Trevir. /Sch./ Bip.) je stranooplodna, diploidna samoinkopatibilna i termofilna vrsta iz porodice Asteraceae. Endemska je vrsta istočne obale Jadranskog mora a najbrojnije populacije rastu na ekstremno degradiranim staništima plitkih kamenitih tala. Biljke dalmatinskog buhača tvore prirodni insekticid piretrin, koji je trenutno ekonomski najvažniji insekticid biljnog podrijetla. Uzgoj i upotreba dalmatinskog buhača u hrvatskim kućanstvima i poljoprivrednim sustavima ima dugu tradiciju. Iako ima veliko povijesno i ekonomsko značenje podaci o genetskoj i biokemijskoj raznolikosti prirodnih populacija dalmatinskog buhača gotovo ne postoje. Stoga je značaj predloženog projekta u integraciji različitih znanstvenih područja kako bi se stekla nova saznanja vezana uz biokemijsku i genetsku raznolikost ove endemske i gospodarski važne biljne vrste. Ciljevi projekta su sljedeći: (i) razvitak mikrosatelitnih početnica za dalmatinski buhač, (ii) analiza genetske raznolikosti prirodnih populacija dalmatinskog buhača mikrosatelitnim i AFLP biljezima, (iii) optimizacija metode ekstrakcije disperzijom matrice u čvrstoj fazi i njena primjena u kombinaciji s HPLC-DAD u identifikaciji i kvantifikaciji sadržaja i sastava piretrina istraživanih populacija, (iv) utvrđivanje AFLP biljega vezanih za lokuse povezane sa sintezom pojedinih aktivnih sastavnica piretrina pomoću pridružujućeg kartiranja (Association Mapping) što će olakšati korištenje prirodnih populacija u oplemenjivačkim programima temeljenima na odabiru pomoću biljega (MAS-Marker Assisted Selection). Nove tehnologije i metode predložene u ovom projektu pridonijet će razvoju novih pristupa u praćenju bioraznolikosti i očuvanju biljnih genetskih izvora kao i analizi biokemijskog sastava dalmatinskog buhača. Također, dobiveni će rezultati predstavljati dobar temelj za razvoj budućih oplemenjivačkih programa i uvođenje dalmatinskog buhača u poljoprivrednu proizvodnju.

Leaders

Assoc. Prof. Martina Grdiša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Marija Jug-Dujaković

Tonka Ninčević

Martina Periša

Zlatko Liber

Ivan Radosavljević

Filip Varga, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Zlatko Šatović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.