Održivi sustavi proizvodnje žitarica

Competition title: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Funding: Sveučilište u Zagrebu

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 38,794.59

Start date: 2014/01/01

End date: 2014/12/31

Abstract

"U poljoprivrednoj proizvodnji Hrvatske dominiraju žitarice koje zauzimaju više od 60% obradivih površina. Recentne spoznaje o negativnom utjecaju intenzivnih tehnologija proizvodnje na kvalitetu hrane i okoliš glavni su poticaj istraživanja u kojima će se pronaći alternativne i održive mjere agrotehnike za proizvodnju žitarica za hranu i energiju.
U održivim tehnologijama proizvodnje žitarica posebno važan je izbor kultivara za namjensku proizvodnju, te agronomski učinkovita, ekološki prihvatljiva i gospodarski opravdana gnojidba dušikom. U vegetacijskoj sezoni 2013/14 proveden je poljski pokus koji ima za cilj utvrditi najvažnija agronomska i gospodarska svojstva modernih sorata ozime pšenice, naše najvažnije krušarice. U pokusu je uzgajano ukupno 20 domaćih i stranih sorata pšenice koje su proizvedene na dvije razine gnojidbe dušikom (nazvane visoka i niska razina gnojidbe). Tijekom vegetacije utvrđen je epidemijski napad žute hrđe (Puccinia striiformis West.) koja je uzrokovala osjetan gubitak prinosa zrna na osjetljivim sortama. Napad ove bolesti opažen je na području cijele Hrvatske, što je dovelo do značajno nižih prinosa na nacionalnoj razini i šteta koje se mjere u više stotina milijuna kuna. Preliminarni rezultati istraživanja ukazuju da je napad žute hrđe imao značajan utjecaj i na vrijednosti hektolitarske mase. Posljedično je nužno utvrditi učinak žute hrđe i na kvalitetu zrna pšenice jer su u ovom primjenjivom istraživanju uzgajane sorte koje su raširene u proizvodnji. Stoga će se na uzorcima zrna osjetljivih sorata pšenice analizirati fizikalna svojstva i to frakcije (>3,5mm, >3,0mm, >2,5mm, >2,0mm) i dimenzije (dužina, debljina i širina) zrna. Nakon toga će se analizirati stvarni pokazatelji mlinarske i pekarske kvalitete i to: % izbrašnjavanja (laboratorijsko mljevenje- Buhler mlin), broj padanja (u zrnu i brašnu), pepeo (u zrnu i brašnu), sirovi protein (u zrnu i brašnu), vlažni lijepak (u brašnu), farinogram, ekstenzogram, sedimentacija po Zeleny-u (u brašnu) i probno pečenje kruha. Dobiveni rezultati omogućit će davanje jasnih i jednoznačnih preporuka domaćim proizvođačima pšenice o utjecaju epidemijskog napada žute hrđe na najvažnija gospodarska svojstva (prinos i mlinarsku i pekarsku kvalitetu) pšenice, što je od iznimne važnosti za proizvodnju pšenice u Hrvatskoj.
Optimalna gustoća sklopa jedan je od najvažnijih čimbenika formiranja prinosa i biološkog priroda kukuruza i sirka. Na dva lokaliteta (Sopje i Gregurovec) u poljskim pokusima istražuje se utjecaj izbora hibrida i gustoće sjetve na potencijal ovih kulturu u namjenskoj proizvodnji za bioplin. Posebna vrijednost ovih pokusa je da se u poljskim pokusima uzgajaju hibridi sirka i kukuruza koji su namijenjeni (selekcionirani) za proizvodnju bioplina. U eksperimentalnom radu u poljskim uvjetima primjenjuju se standardne agronomske metode analiza tla i biološkog materijala, te praćenja agronomskih i gospodarskih svojstava. Glavna svrha ovih poljskih istraživanja je usporediti biološki prirod introduciranih hibrida sirka u usporedbi sa kukuruzom, našom najvažnijom i najraširenijom kulturom. U istraživanja je uključen i znanstveni novak Dario Jareš, dipl. ing. agr. koji je u završnoj fazi izrade svog doktorskog rada na kukuruzu.
Financijska sredstva iz potpore iskoristit će se za laboratorijske analize, troškove materijala, troškove eksperimentalnog rada i rada na terenu, nabavku sitne znanstvene (laboratorijske) opreme i popularizaciju znanosti.
"

Leaders

Prof. Zlatko Svečnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Dario Jareš, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dubravka Dujmović Purgar, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dubravko Maćešić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Željko Jukić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.