Racionalizacija uporabe sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji

Competition title: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Funding: Sveučilište u Zagrebu

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 47,085.00

Start date: 2014/01/01

End date: 2014/12/31

Abstract

U svijetu je sve prisutniji problem rezistentnosti važnih ekonomskih štetnika na pesticide. S time u vezi, a radi nedovoljne educiranosti proizvođača, dolazi do povećane uporabe sredstava za zaštitu bilja, koja su sve češće neučinkovita u suzbijanju štetnika, a okoliš i neciljani organizmi izloženi nepovoljnom ekotoksikološkom učinku. Ukoliko se na vrijeme ne primijene saznanja koja su rezultat znanstvenih istraživanja, razvoj rezistentnosti štetnika se neće odgoditi ili usporiti, postojeće strategije suzbijanja štetnika neće biti učinkovite, a proizvodnja hrane postat će upitna. Učestalo se javlja i problem uporabe pesticida po običaju, a ne utemeljeno na procjeni visine populacije i prognozi rizika od štetnika. Istovremeno, proizvodi su onečišćeni i često opterećeni nepotrebnim reziduima pesticida. U Hrvatskoj se prema nezadovoljavajućoj učinkovitosti insekticida sumnja na rezistentnost više ekonomski značajnih štetnika, što je potrebno i dokazati. Tako se do kraja 2014. planira analizirati prikupljena populacija štetnika repine pipe, primjenom geometrijsko morfometrijske analize tijela i/ili krila kukaca, nove i inovativne tehnike koja će omogućiti brzo, pouzdano i jeftino otkrivanje promjena u populacijskoj strukturi ovog štetnika i koja ima veliki potencijal u otkrivanju rezistentnosti. Uz repinu pipu, na šećernoj repi sve veće štete uzrokuje i repina nematoda Heterodera schachtii čiju je populaciju neophodno pratiti redovitim preventivnim uzorkovanjem repišta. U ovu svrhu analizirat će se uzorci tla prikupljeni na lokalitetu Tovarnik te će se utvrditi proširenost štetnika i visina populacije temeljem utvrđivanja vitalnosti cista. Na ovaj način spriječit će se nepotrebna primjena sredstava za zaštitu bilja te onečišćenje okoliša. Iste analize načinit će se i za krumpirove cistolike nematode vrste Globodera rostochiensis koja značajno ograničava proizvodnju krumpira na području Međimurske i Varaždinske županije. Uporabom električnih aspiratora, na više lokaliteta u RH, prikupit će se i analizirati fauna kukaca gospodarski važnih štetnika žitarica i uljane repice, čiju će rezistentnost potom biti moguće dokazati u laboratoriju. Proizvodnju povrća zahvaljujući zaštićenim prostorima moguće je organizirati tijekom cijele godine. Iz ovoga razloga i štetnici se javljaju tijekom cijele godine, s velikim brojem generacija, potrebom učestalog tretiranja insekticidima i velikim rizikom od pojave rezistentnosti. Onečišćenje proizvoda, koji u vrlo kratkom periodu dolaze na stolove potrošača, također je vrlo učestalo. Kako je broj kontrola rezidua pesticida na povrću u praksi vrlo ograničen, cilj nam je provesti analizu rezidua pesticida na proizvodima koji će u predstojećem periodu biti u proizvodnji i na tržištu. Dobiveni rezultati bit će pokazatelj trenutnog stanja sigurnosti hrane i podloga za moguće intervencije s ciljem racionalizacije te organizacije pravilne i pravovremene uporabe pesticida.

Leaders

Prof. Dinka Grubišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Darija Lemić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Aleksandar Mešić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Tanja Gotlin Čuljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Renata Bažok, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.