Utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost, sastav i kakvoću meda i pčelinjeg voska

Competition title: Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Funding: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu)

AFZ role: coordinator

Total value: 437232.26 HRK

Funded amount: 353444.45 HRK

Start date: 2015/05/04

End date: 2015/07/31

Abstract

Patvorenje satnih osnova dugo je prisutan i rastući problem u svijetu, no još uvijek nema međunarodno propisanih analitičkih metoda za rutinsku kontrolu njegove autentičnosti. Naime, postojeće analitičke metode temeljene na određivanju brojnih fizikalno-kemijskih parametara pčelinjeg voska, nisu zadovoljile kriterije analitičke prikladnosti i pouzdanosti za rutinsku kontrolu i zato do danas nisu standardizirane. Posljedično tome, na svjetskom je tržištu prisutno preko 15 supstanci različitog podrijetla kojima se patvori pčelinji vosak. Također, rezultati nedavno provedenog istraživanja na području RH pokazali su kako je većina analiziranih uzorka satnih osnova (83%) bila patvorena parafinom, što ukazuje na zabrinjavajuću situaciju na tržištu i ozbiljnost problema. Uz navedeno, u dostupnoj znanstvenoj literaturi nema podataka o utjecaju patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda. Naime, pčelinji je vosak (saće) medij u kojem se med skladišti i dozrijeva, a njegov karakteristični kemijski sastav osigurava čvrstoću i konzistenciju izgrađenog saća i odvijanje specifičnih kemijskih procesa koji se zbivaju tijekom dozrijevanja meda u saću. Stoga je cilj istraživanja obuhvaćenih ovim projektom bio utvrditi utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost, sastav i kakvoću meda i izgrađenog saća. Analizirani su uzorci meda uskladištenog na satnim osnovama patvorenim parafinom te saće izgrađeno na istima (utvrđivanje rezidualne količine parafina), a pokus je proveden na pčelinjim zajednicama na 5 testnih pčelinjaka diljem RH. Uzorci meda su analizirati referentnim metodama (fizikalno-kemijske analize, melisopalinološka i senzorska analiza) i instrumentalnim analitičkim alatima (infracrvena spektroskopija i plinska kromatografija-masena spektrometrija) kako bi se prikupilo što više kemijskih informacija o utjecaju patvorenja na sastav i kakvoću meda (fizikalno-kemijska karakterizacija, IR fingerprinting, kemijski profili isparljivih spojeva). Također, u okviru projekta analizirani su uzorci satnih osnova s tržišta kako bi se održao kontinuitet praćenja situacije na domaćem i međunarodnom tržištu. Rezultati istraživanja obuhvaćenih projektom diseminirani su u vidu znanstvenih publikacija te priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima.

Leaders

Prof. Dragan Bubalo, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assist. Prof. Saša Prđun, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Lidija Svečnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.