Utjecaj epidemiologije bolesti i vanjskih čimbenika na biološko-uzgojno stanje pčelinjih zajednica

Competition title: Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Funding: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

AFZ role: partner

Total value: 199838.47 HRK

Funded amount: 199838.47 HRK

Start date: 2014/04/18

End date: 2014/07/31

Abstract

Ovim projektom je utvrđena epidemiološka situacija značajnih pčelinjih bolesti, te međudjelovanje uzročnika bolesti i vanjskih čimbenika na svim testnim pčelinjacima obzirom na različitosti klimatsko-zemljopisnih osobitosti. Također, ustanovljena je učinkovitost primjene različitih akaricida obzirom na jačinu i proizvodnost tretiranih zajednica te zdravstveni status istih, kao i tehnološki najpovoljniji način njihove primjene. Budući da je vosak dugoročno prisutan u košnici i zasigurno zahvaljujući svojstvu liposolubilnosti apsorbira većinu ostataka tvari apliciranih u istu tijekom tehnoloških postupaka na pčelinjaku ili pčelama unesenih iz prirode, a nikada nije sustavno istraživana njegova kakvoća iako se često ističe problem patvorenja satnih osnova, na testnim je pčelinjacima istražena kakvoća satnih osnova i izgrađenog saća različite starosti, te kakvoća satnih osnova zatečenih na tržištu. Rezultati istraživanja obuhvaćenih projektom diseminirani su u vidu znanstvenih publikacija te priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima.

Leaders

Assoc. Prof. Ivana Tlak Gajger, PhD

Associates

Assist. Prof. Saša Prđun, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Lidija Svečnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dragan Bubalo, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.