Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske

Competition title: Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 1,690,050.00

Start date: 2017/04/03

End date: 2019/04/02

Abstract

U Hrvatskoj se uočava trend porasta srednje godišnje temperature zraka kao i velika varijabilnost u mjerenoj ekstremnoj oborini. Klimatološka istraživanja koja se provode regionalnim klimatskim modelima pokazuju da će se ekstremne vrijednosti temperature i oborine iznad Europe intenzivirati u budućoj klimi. Spomenute promjene temperature i oborine (a onda često i duboke konvekcije) imaju velik utjecaj na vinogradarstvo, s obzirom da od svih živih organizama biljke prve reagiraju na promjenu prizemne temperature. Promjena temperature uslijed klimatskih promjena utjecat će: (i) različito na razvojne faze vinove loze u pojedinim vinorodnim područjima diljem Hrvatske (tj. njihove fenološke karakteristike) te (ii) različito na različite sorte. Istovremeno povećanje temperature mijenja raspodjelu konvektivne aktivnosti (oluje) time i pojavu tuče koje su procijenjene kao drugi najveći uzrok materijalnih šteta u Hrvatskoj. Ujedno je uočen i trend povećanja prosječnog trajanja padanja tuče na temelju postojećih mjerenja dobivenih u kopnenom dijelu Hrvatske. Zbog navedenog projekt ima nekoliko ciljeva. Na temelju dosadašnjih meteoroloških podataka i arhivske građe analizirat će se sadašnje stanje te uspostaviti sustav praćenja ključnih fenoloških faza vinove loze uslijed klimatskih promjena. Namjera je povezati dozrijevanje i kakvoću grožđa s agroklimatskim indeksima te odrediti povezanost parametara tuče sa stupnjem oštećenja vinove loze. Svrha je također omogućiti podrobniju agronomsku i gospodarsku evaluaciju hrvatskih autohtonih sorata vinove loze u sadašnjoj i budućoj klimi. Ujedno će se odrediti (pomoću agroklimatskih indeksa) promjene u budućoj klimi odnosno dat će se procjena povećanja ili smanjenja određenog tipa vremena u budućoj klimi koji pogoduju razvoju tuče u Hrvatskoj. Pri tome će se ispitivati uspješnost pojedinih ampelotehničkih mjera kako bi se bolje procijenila učinkovitost zahvata u cilju adaptacije vinogradarske tehnologije na klimatske promjene.

Leaders

doc. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak
GEOFIZIČKI ODSJEK

Associates

Maja Vehovec

Željka Kordej-De Villa

Renata Leder

Ivana Vladimira Petric

Silvio Šimon, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ivana Tomaz, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Željko Andabaka, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Mirela Osrečak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jasminka Karoglan Kontić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marko Karoglan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Andreina Belušić

Branko Grisogono

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.