Erozija i degradacija tala Hrvatske

Acronym: SEDCRO

Competition title: Uspostavni istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 1,984,600.00

Funded amount: HRK 1,984,600.00

Start date: 2018/04/01

End date: 2023/03/31

Abstract

Degradacija tla je glavni okolišni problem u svijetu i ključno je da takvi procesi budu ublaženi. Potreba da se smanji utjecaj poljoprivrednih aktivnosti na okoliš i kontrolira degradacija strukture tala je jedan od glavnih ciljeva gospodarenja tlima. Različite strategije su razvijene radi smanjenja najvažnijeg degradacijskog problema – erozije tla. Međutim, poljoprivreda je još uvijek izvor najviše sedimenata u površinskim otjecajnim vodama. Danas, mnoštvo razloga pokreće neprihvatljivo gospodarenje tlima na poljoprivrednim tlima RH. Usprkos važnosti teme istraživanja o degradaciji tala na poljoprivrednim tlima u RH nedostaju. Mehanizmi, procesi, proporcije i kontrola erozije tla bili su istraživani u „Zapadnim“ državama više od stoljeća, ali je nadopuna potrebna radi prenošenja novih saznanja i rasprave o novim izazovima. U RH takva istraživanja nedostaju što otvara mnoga pitanja tijekom svakodnevnih klimatskih ekstrema. Klimatske promjene povećavaju broj olujnih kiša. Takve oluje su uzrok netolerantnih erozijskih nanosa s razarajućim posljedicama po okoliš. Istraživanje erozije i degradacije tla na tlima u RH mogu pružiti detaljan uvid za razumijevanje procesa degradacije tala. Trenutna tema istraživanja može otkriti najugroženija tla i najlošije načine korištenja istih. Glavni faktori koji određuju gubitak tla erozijom i površinskim otjecanjem biti će ocjenjeni. Ovaj projekt predlaže kompletni pregled tla, korištenja zemljišta u drugačijim klimatskim uvjetima u Hrvatskoj koji se bave problemom erozije tla vodom. Baza podataka iz 5-godišnjeg istraživanja (s više od 40 lokacija) biti će jedan od najkompletnijih aktualnih baza za proučavanje utjecaja uzročnih čimbenika na eroziju tla vodom.

Leaders

Assoc. Prof. Igor Bogunović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Leon Josip Telak, mag. ing. agr., MSc. agr.

Assoc. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Šestak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Prof. dr. sc. Paulo Pereira, PhD
Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, Lithuania

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.