Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice

Acronym: GI OPTI WHEAT

Competition title: HRZZ IP2016-06

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 942000.00 HRK

Funded amount: 942000.00 HRK

Start date: 2017/03/01

End date: 2021/02/28

Abstract

Današnji i budući zahtjevi za pšenicom u svijetu zahtijevaju korištenje niza novih pristupa u povećanju prinosa pšenice kako u svijetu tako i u regiji. Najizravnije i najočitije rješenje za ove izazove je kroz povećanje produktivnosti usvajanjem germplazme pšenice povećanog genetskog potencijala rodnosti i adaptabilnosti u različitim proizvodnim uvjetima. Prema tome, glavni ciljevi ovog projektnog prijedloga su: 1. fenotipizacija i karakterizacija elitne germplazme pšenice iz regije za najvažnija agronomska svojstva i svojstva kvalitete, svojstva vezanih uz NUE (nitrogen use efficiency), te tolerantnosti na najvažnije biotske stresove kao što je fuzarijska palež klasa u različitim proizvodnim uvjetima i režimu dušične gnojidbe, 2. genotipizirati odabranu germplazmu pšenice na poznate funkcionalne markere, 3. ponuditi ideotip pšenice kako bi pomogli oplemenjivačima pšenice da odaberu roditelje i optimiziraju svojstva pšenice kroz selekcijski proces ciljajući područje jugoistočne Europe, 4. razviti strategiju prema modelu temeljenom na analizi interakciji genotip*okolina (GEI) koja će povećati učinkovitost programa oplemenjivanja pšenice, i 5. identificirati superiorne genotipove pšenice koji će se koristiti u razvoju mapirajućih i oplemenjivačkih populacija za buduća istraživanja i oplemenjivački rad kako bi se osigurala buduća dobit od oplemenjivanja i gospodarska korist za proizvođače pšenice u Hrvatskoj. Nadamo se da će ovaj inovativni i integracijski pristup u istraživanju pšenici rezultirati objavom radova visoke kvalitete, novom nacionalnom istraživačkom platformom za pšenicu i da će povećati konkurentnost i sudjelovanje u od EU financiranim istraživačkim projektima.

Leaders

Dario Novoselović
Poljoprivredni institut Osijek

Associates

Prof. Hrvoje Šarčević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ana Lovrić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.