Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta

Acronym: IM-HQHAM

Competition title: HRZZ IP 2016-06

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 997250.00 HRK

Funded amount: 997250.00 HRK

Start date: 2018/03/01

End date: 2022/02/28

Abstract

Primjena novih metoda masene spektrometrije u prehrambenoj tehnologiji omogućuje bolji uvid u biokemijske procese koji se odvijaju tijekom prerade hrane, a njihovi produkti utječu na kvalitetu i nutritivnu vrijednost prehrambenih proizvoda. S obzirom da su proteini i masti osnovne komponente pršuta, imaju značajan utjecaj na nutritivnu vrijednost, a njihovom razgradnjom tijekom proizvodnog procesa nastaju spojevi odgovorni za teksturu, boju i aromu proizvoda. Znanstveno je utvrđeno da su glavne biokemijske reakcije koje se odvijaju tijekom proizvodnje pršuta proteoliza i lipoliza te su najnovija znanstvena istraživanja u svijetu intenzivno usmjerena na proteolizu i oksidaciju proteina zbog njihovog utjecaja na kvalitetu gotovog proizvoda. Brojni čimbenici koji proizlaze iz tehnološkog procesa proizvodnje utječu na intenzitet proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa. Stoga je cilj ovog projekta istražiti utjecaj brzine i opsega proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa na teksturu, boju i aromu finalnog proizvoda, prateći promjene na proteinima i lipidima kroz cijeli proizvodni proces, korištenjem inovativnih analitičkih metoda. Odredit će se i identificirati proteini, peptidi i amino kiseline kao i proteolitički indeks te oksidacija proteina određivanjem ukupnih proteinskih karbonila. Paralelno s navedenim, odredit će se i oksidacija masti te sastav masnih kiselina, boja, osnovni kemijski sastav, koncentracija NaCl, proteinski i neproteinski dušik te tekstura pršuta. Rezultati ovog projekta pokazat će kako se primjenom novih metoda masene spektrometrije može utvrditi odnos između uvjeta prerade, biokemijskih procesa i teksture pršuta kako bi se osigurala visoka kvaliteta proizvoda.

Leaders

Helga Medić
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Associates

Prof. Danijel Karolyi, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.