Napredni senzorski sustavi za precizno navodnjavanje u krškom krajobrazu

Acronym: SENSIRRIKA

Competition title: Istraživački projekti IP 2016-06

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 996,130.00

Funded amount: HRK 996,130.00

Start date: 2017/03/01

End date: 2021/02/28

Abstract

Krški krajobraz je poljoprivredni potencijal primorskih i otočnih područja, posebice za proizvodnju grožđa i maslina. Unatoč povoljnim klimatskim uvjetima, uslijed konfiguracije terena i strukture tla oborinske vode se ne zadržavaju u gornjim slojevima. Izvori vode u ovim krajevima su vrlo oskudni pa je njeno racionalno korištenje za navodnjavanje osobito važno. Precizno navodnjavanje primjenjuje potrebnu količinu vode na pravom mjestu i u pravo vrijeme čime raste kvaliteta plodova, smanjuju se troškovi i čuva okoliš. Za precizno navodnjavanje treba poznavati čimbenike tla, zraka i biljke te njihovu prostornu i vremensku promjenjivost. Opći cilj ovog projekta je doprinijeti održivosti poljoprivrede na mediteranskom kršu izloženom vodnom stresu. Vodna ravnoteža krškog tla se radi heterogenosti ne može odrediti komercijalnim senzorima te je prvi dio istraživanja usmjeren na razvoj naprednog elektromagnetskog senzora vlažnosti tla. Drugi dio istraživanja odnosi se na ekonomične senzore za motrenje vodne ravnoteže biljke koju treba određivati u gustom rasporedu radi prostorne varijabilnosti tla. Senzori koriste energiju iz okoline i iznimno su male potrošnje. Izvedeni su kao senzorski čvorovi bežične mreže čime se omogućuje fuzija senzorskih podataka cjelovite površine. Sustav je zasnovan na otvorenim komunikacijskim tehnologijama radi proširivosti i nadogradnje. Treći dio istraživanja odnosi se na agronomsku validaciju podataka demonstracijskog senzorskog sustava. U istraživanjima ćemo koristiti iskustva u navodnjavanju krških vinograda i maslinika, modeliranju elektromagnetskih svojstava tla i dizajnu naprednih elektromagnetskih senzora, primjeni bežičnih senzorskih mreža u poljoprivredi, projektiranju senzorskih sučelja s iznimno malom potrošnjom, razvoju napajanja energijom iz okoline te razvoju umreženih ugradbenih sustava. Razvijeno rješenje ćemo demonstrirati u stvarnim uvjetima i prenijeti znanja i iskustva na stručnu javnosti i industriju.

Leaders

Vedran Bilas
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Associates

Assoc. Prof. Monika Zovko, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.