Kemijska karakterizacija kontaminiranog pčelinjeg voska i utvrđivanje pozadinskih mehanizama negativnih učinaka kontaminacije primjenom fizikalno-kemijskih i spektroskopskih (NMR, FTIR-ATR, GC-MS) metoda

Competition title: Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Funding: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu)

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 233,220.00

Funded amount: HRK 189,963.50

Start date: 2018/01/15

End date: 2018/07/31

Abstract

Usprkos značajnom napretku u analitici pčelinjeg voska posljednjih nekoliko godina, mnogi su aspekti njegove kontaminacije stranim supstancama ostali nerazjašnjeni što onemogućava i/ili usporava poduzimanje konkretnih mjera za rješavanje problema kontaminacije (posebice patvorenja) na globalnoj razini. Stoga je projekt bio usmjeren na utvrđivanje i razjašnjavanje nedovoljno istraženih aspekata kontaminacije pčelinjeg voska i razvoj novih analitičkih procedura za ispitivanje njegove kakvoće (detekciju patvorina i rezidua pesticida) primjenom klasičnih (fizikalno-kemijskih) i sofisticiranih spektroskopskih analitičkih alata (infracrvena spektroskopija - FTIR-ATR, plinska kromatografija - masena spektroskopija - GC/MS i nuklearna magnetska rezonancija - NMR). Također, spomenutim se tehnikama provela detaljna kemijska karakterizacija kontaminiranog pčelinjeg voska i razjasnili pozadinski mehanizmi negativnih učinaka patvorenja voska na pčele u vidu narušavanja kemijske komunikacije u pčelinjoj zajednici koju omogućavaju dominantne lipidne komponente sastava autentičnog pčelinjeg voska (zasićene i nezasićene masne kiseline u formi estera i slobodnih masnih kiselina). Uz navedeno, istraživanjima se ispitala i mogućnost izdvajanja patvorina iz kontaminiranog voska utvrđivanjem fizikalno-kemijskih parametara čije su vrijednosti indikativne za potencijalnu ekstrakciju kontaminanata (specifična težina, točka topljenja), a pritom su se jasno definirale i referentne granične vrijednosti navedenih i dodatnih fizikalno-kemijskih parametara (kiselinski saponifikacijski i esterski broj) obzirom da su u dostupnoj znanstvenoj literaturi evidentirani brojni podaci o odstupanjima u graničnim vrijednostima ovih parametara za autentičan pčelinji vosak. Provedeno se istraživanje uklapa u prioritete i ispunjava ciljeve Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine obzirom da spomenuti ciljevi obuhvaćaju zdravlje i vitalnost pčelinjih zajednica, te sigurnost i kakvoću pčelinjih proizvoda. Rezultati istraživanja obuhvaćenih projektom diseminirani su u vidu znanstvenih publikacija te priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima.

Leaders

Assoc. Prof. Lidija Svečnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Asst. Prof. Saša Prđun, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dragan Bubalo, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.