Utjecaj botaničkog i zemljopisnog podrijetla na fizikalno-kemijska svojstva pčelinje peludi

Competition title: Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Funding: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu)

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 284,087.25

Funded amount: HRK 232,233.50

Start date: 2018/12/21

End date: 2019/07/31

Abstract

Utvrđivanjem botaničkog podrijetla pčelinje peludi te njezinog sastava s obzirom na klimatsko-zemljopisne specifičnosti i pašne uvjete pokusnih lokacija (Senj, Otočac, Krapina), dobivene su relevantne informacije primjenjive u suvremenoj pčelarskoj tehnologiji, kao i za potencijalno plasiranje pčelinje peludi kao komercijalnog proizvoda. Uz navedeno, u okviru predloženog projekta provedene su analize fizikalno-kemijskih parametara peludi s ciljem utvrđivanja kemijskog sastava i energetske vrijednosti multiflornih i uniflornih uzoraka pčelinje peludi s različitih klimatsko-zemljopisnih područja (panonsko, gorsko, jadransko). Također, po prvi je puta na uzorcima uniflorne pčelinje peludi s područja Hrvatske utvrđen profil isparljivih spojeva i provedena detaljna kemijska karakterizacija sofisticiranim spektroskopskim analitičkim alatima (infracrvena spektroskopija - FTIR-ATR, plinska kromatografija - masena spektroskopija - GC/MS). Rezultati istraživanja obuhvaćenih projektom diseminirani su u vidu znanstvenih publikacija te priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima.

Leaders

Asst. Prof. Saša Prđun, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Dragan Bubalo, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Lidija Svečnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.