Identifikacija mikrostatelitnih biljega cjelokupnog genoma i sklapanje cjelokupnog kloroplastnog genoma vrsta Tanacetum cinerariifolium, Salvia officinalis i S. fruticosa (Genome-wide microsatellite identification and the complete chloroplast genome assembly of Tanacetum cinerariifolium, Salvia officinalis and S. fruticosa)

Competition title: Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje

Funding: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

AFZ role: partner

Total value: HRK 14,876.00

Funded amount: HRK 14,876.00

Start date: 2020/01/01

End date: 2022/12/31

Abstract

Dalmatinski buhač (Tanacetum cinerariifolium Trevir. /Sch./ Bip., Asteraceae), ljekovita kadulja (Salvia officinalis L.; Lamiaceae) i grčka kadulja (Salvia fruticosa L.; Lamiaceae) su tipični predstavnici mediteranske flore. Vrijednost dalmatinskog buhača očituje se u sadržaju prirodnog insekticida piretrina, dok ljekovita i grčka kadulja sintetiziraju eterična ulja širokog spektra djelovanja i raznovrsnih mogućnosti primjene. Razvitak mikrosatelitnih biljega i identifikacija cjelokupnog kloroplastnog genoma dalmatinskog buhača, dalmatinske i grčke kadulje doprinijet će novim saznanjima o genetskoj raznolikosti i strukturi prirodnih populacija. Nadalje, omogućit će povezivanje genetike populacija s ekološkim, prostornim i demografskim fenomenima, predviđanja promjena u rasprostranjenosti i genetičkoj raznolikosti vrsta s obzirom na klimatske promjene, kao i utvrđivanje filogenetskih odnosa. Suradnja između timova omogućiti će primjenu odgovarajućih bioinformatičkih alata za sastavljanje genomskih i kloroplastnih podataka kao i njihovu analizu.

Leaders

Assoc. Prof. Martina Grdiša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Ante Turudić, MSc.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Filip Varga, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Zlatko Šatović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.