Centar kompetencija 3LJ

Acronym: CEKOM 3LJ

Competition title: Podrška razvoju centara kompetencija

Funding: Europski strukturni i investicijski fondovi

AFZ role: partner

Total value: HRK 73,691,256.40

Funded amount: HRK 47,963,349.46

Contract No: KK.01.2.2.03.0017

Start date: 2020/06/08

End date: 2023/06/08

Abstract

Raspoloživost kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, tradicija proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, visoka kvaliteta, autohtonost i zdravstvena kvaliteta proizvedene hrane u brojnim su studijama i istraživanjima prepoznati kao razvojni potencijali triljskog područja i Dalmatinske zagore kao mikroregije. Osim toga, analiza resursa ovog područja i potencijala za inovaciju ukazuje na izrazite komparativne prednosti ovog kraja u području valorizacije samoniklih biljnih vrsta (voćnih, ljekovitih i aromatičnih) s nizom mogućnosti za pametnu specijalizaciju koje se otvaraju kroz njihovu primjenu u prehrambeno-prerađivačkoj industriji i farmaceutici. Unatoč tome što samoniklo ljekovito i aromatično bilje raste po okolnim brežuljcima i planinskim pašnjacima, sve do danas nije organizirana niti njegova proizvodnja ali niti njegova prerada i korištenje u bilo kakvoj proizvodnji na ovom području. Navedeno je posebno poražavajuće ukoliko se uzme u obzir kako je u posljednjih desetak godina primjetan sve veći interes za uzgojem i preradom ljekovitog i aromatičnog bilja u krajevima koji nemaju takve prirodne predispozicije i potencijal za proizvode iznimne kvalitete. Pored samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja, ovo područje obiluje brojnim samoniklim voćnim vrstama. Iako zbog nutritivnih svojstava plodova samonikle voćne vrste sve više dobivaju na važnosti kao funkcionalna hrana i biljni lijekovi, samonikle voćne vrste su na triljskom području gotovo u potpunosti neiskorištene. Istodobno, na području triljskog kraja. županije ali i na razini RH postoje poduzetnici koji su zainteresirani za valorizaciju ovog potencijala kroz razvoj novih proizvoda temeljnih na navedenom prirodnom potencijalu. Razlog ovakvom stanju je i nedostatak stručnih znanja o mogućnostima i načinima korištenja rečenih resursa u komercijalnoj preradi i proizvodnji. Upravo će uspostava CEKOM-a 3LJ pružiti svu potrebnu potporu zainteresiranim poduzetnicima u pogledu istraživanja samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja te samoniklih voćnih vrsta s ciljem razvoja inovacija i njihove komerijalizacije. Naime, CEKOM 3LJ će postojećim i potencijalnim poduzetnicima omogućiti korištenje znanstvenih istraživanja u području prirodnih resursa te njihovu valorizaciju kroz kreiranje novih proizvoda s visokom dodanom vrijednošću. Konkretno, očekuje se kako će za vrijeme provedbe projekta CEKOM 3LJ, partneri razviti i plasirati na tržište ukupno 15 novih proizvoda u područjima farmaceutike, nutricionizma i funkcionalne hrane. Dugoročni pozitivni učinak bit će još i puno veći a prije svega ide u smjeru poticanja razvoja inovacija i njihove komercijalizacije na tržištu i uključivanje novih projekata. Opći cilj CEKOM-a 3LJ jest poticanje gospodarskog razvoja i uvođenje strukturnih promjena, poboljšanje inovacijskog okruženja i jačanje inovacijskog lanca vrijednosti kroz povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora usmjerenih na komercijalizaciju rezultata u cilju diversifikacije proizvodnje unutar dva tematska područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske: Zdravlje i kvaliteta života i Hrana i bio-ekonomija.

Leaders

Prof. Zlatko Šatović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Nina Jeran, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Filip Varga, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Martina Grdiša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Klaudija Carović-Stanko, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.