Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina

Acronym: TRAPROCk

Competition title: Uspostavni istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 1935745.67 HRK

Funded amount: 1935745.67 HRK

Contract No: UIP‐2020‐02‐8461

Start date: 2021/03/01

End date: 2026/02/28

Abstract

Jabuke spadaju u skupinu voća najpodložnijoj kontaminaciji plijesni Penicillium expansum. Osim skraćenog roka trajanja i ekonomskih gubitaka, kontaminacija plodova ovom plijesni uzrokuje i akumulaciju patulina, mikotoksina čija uloga pri izazivanju bolesti još nije potpuno razjašnjena. Trenutno u svijetu ne postoje zadovoljavajuća rješenja za smanjenje koncentracije patulina u jabukama i proizvodima od jabuka. Međutim, u usporedbi s komercijalnim sortama jabuka, tradicionalne sorte posjeduju veće udjele polifenolnih spojeva, važnih čimbenika u obrani biljke od stresnih uvjeta, veću antioksidacijsku aktivnost te genski profil koji ih čini otpornijim na klimatske uvjete, biljne bolesti i ostale oblike abiotskog stresa. Obzirom na očiglednu prednosti u odnosu na komercijalne sorte jabuka i nedostatak temeljnih istraživanja u ovom području, a s naglaskom na očuvanje bioraznolikosti i ekološku proizvodnju, projektni prijedlog podrazumijeva primijenjena istraživanja tradicionalnih sorti jabuka s ciljem određivanja mogućnosti iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina. Istraživanja obuhvaćaju određivanje utjecaja klimatskih uvjeta tijekom rasta ploda, skladištenja jabuka, fizikalno-kemijskog sastava jabuka na rast plijesni P. expansum i pojavnost patulina u jabukama i soku od jabuka. U svrhu procjene otpornosti odabranih sorti jabuka provest će se inokulacija ploda s plijesni P. expansum te pratiti produkcija patulina. Zbog opsežnosti gore navedenih istraživanja, projektni prijedlog obuhvaća zaposlenje jednog doktoranda kao i obranu doktorske disertacije za vrijeme trajanja projekta. Dobiveni rezultati će poslužiti znanstvenicama koji istražuju strategije smanjenja udjela patulina u jabukama i proizvodima od jabuka, a postavit će i dobru osnovu za odabir prikladne tradicionalne sorte za selektivni rast u cilju ekološke proizvodnje jabuka otpornih na plavu plijesan.

Leaders

Assoc. Prof. Goran Fruk, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Marin Mihaljević Žulj, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.