CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama

Acronym: CroViZone

Competition title: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Funding: Suradnja s tijelima uprave

AFZ role: partner

Total value: 3562279.42 HRK

Funded amount: 2938845.54 HRK

Contract No: KK.05.1.1.02.0032

Start date: 2020/05/01

End date: 2023/05/01

Web: http://www.efos.unios.hr/crovizone/en/

Abstract

Kao i u većini zemalja Sredozemlja, i u Hrvatskoj se posljednjih 30-ak godina bilježe značajnije klimatske promjene, u vidu porasta srednje godišnje temperature zraka i velike varijabilnosti u mjerenoj ekstremnoj oborini, koje imaju velik utjecaj na vinogradarstvo. Svrha projekta je povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatskog vinogradarstva vezano uz utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju grožđa i vina kroz reviziju vinogradarskih zona Hrvatske. Projektom se želi pozitivno utjecati na: a) minimaliziranje šteta u vinogradarstvu uvjetovanih klimatskim promjenama i b) iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena. Projekt traje 36 mjeseci. Ukupan proračun je 3.526.279,42 kn.

Leaders

Prof. Marko Karoglan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Jasminka Karoglan Kontić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.