Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog sustava

Competition title: MONITORING OKOLIŠA NA POGONU MOLVE

Funding: National

AFZ role: partner

Total value: €36,460.62

Funded amount: €36,460.62

Start date: 2023/02/28

End date: 2024/12/15

Abstract

Istraživanja u okviru programa trajnog motrenja agroekosustava usklađena su s drugim programima, a koncipirana su tako da se prati fizikalno-kemijsko stanje tala (na 4 različita režima vlaženja – hidromorfizma, ali i 5 različitih tipova tla, tesksture od pijeska do gline) i biljnog materijala (test biljka za analizu sadržaja sumpora trputac – Plantago lanceolata L.) na 7 lokacija na području utjecaja CPS-a, a koje se nalazi unutar CPS-a i u okolici bušotina Molve 9, 10, 11, 12 i 40. Na tim bušotinama obavljena su i druga mjerenja (zrak, voda, tkiva životinja). Motrenje je izvršeno prema standardnoj metodici za ovu vrstu istraživanja i obuhvaća pripremu, terenska i laboratorijska istraživanja i obradu rezultata.

Leaders

Prof. Željka Zgorelec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Marija Galić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Šestak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

academic Ferdo Bašić
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ivica Kisić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.