Breeding European Legumes for Increased Sustainability

Acronym: BELIS

Competition title: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-02

Funding: European Research Executive Agency

AFZ role: partner

Total value: €7,035,788.00

Funded amount: €7,035,788.00

Contract No: Grant Agreement N°101081878

Start date: 2023/10/01

End date: 2028/09/30

Web: http://www.belisproject.eu

Abstract

Cilj BELIS-a je (i) povećati konkurentnost oplemenjivanja i sjemenarstva mahunarki u EU-u i pridruženim zemljama poboljšanjem metodologija i struktura upravljanja sektorom oplemenjivanja; (ii) osmisliti uvjete koji omogućuju učinkovitu isporuku postignutog napretka u području genetike oplemenjivačima i sjemenarskoj industriji, te ostalim akterima (uredi za registraciju, savjetodavne službe, industrija stočne hrane i hrane, poljoprivrednici). Projekt će se usredotočiti na sedam mahunarki za proizvodnju zelene mase: crvena, bijela i jednogodišnja djetelina, lucerna, esparzeta, smiljkita roškasta (svinđuša) i grahorica, i sedam za proizvodnju zrna: grašak, bob, soja, bijela lupina, leća, slanutak i grahorica, koje se trenutno koriste za proizvodnju stočne hrane (za preživače – goveda, ovce, koze i monogastrične životinje – svinje, perad), hrane (kakva jest ili nakon prerade) ili za pružanje usluga ekosustava. BELIS ima tri glavna cilja: (1) Razviti alate i metodologije za isplative programe oplemenjivanja i potvrditi njihovu korisnost za oplemenjivače, (2) Olakšati ekonomsko i regulatorno okruženje: registracija sorata, preporuka sorata i poslovni modeli , (3) Provesti učinkovit, ambiciozan i trajan prijenos inovacija putem platforme BELIS koja uključuje mrežu oplemenjivača i aktera iz znanstvenih ustanova, savjetodavnih službi i industrije sjemena, hrane i stočne hrane, kao i portfelj obuke. Omogućujući stvaranje poboljšanih sorti mnogih vrsta, prilagođenih različitim područjima i upotrebama u Europi, ovaj je projekt relevantan za odredišta prema „Uslugama bioraznolikosti i ekosustava“, uglavnom doprinoseći „Pristupu većoj ponudi sorata i pasmina s proširenom genetskom osnovom, u skladu s globalnim obvezama o bioraznolikosti”. Također podupire “Prakse u poljoprivredi i šumarstvu koje podupiru biološku raznolikost i pružanje drugih usluga ekosustava”. Osim toga, BELIS će imati pozitivan doprinos prirodnoj bioraznolikosti, smanjenju onečišćenja zraka i vode i održivosti poljoprivrednog sustava.

Leaders

Prof. Ivan Pejić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Asst. Prof. Miroslav Bukan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Hrvoje Šarčević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.