Print

Nanotehnologija u obnovljivim izvorima energije (198010)

Course coordinator

Course description

Iako se nanotehnologija primjenjuje u energetici, a time i u tehnologiji obnovljivih izvora energije posljednjih 20. godina, do danas se u poljoprivrednim znanostima nije proučavala. Stoga je cilj predmeta upoznavanje primjene nanotehnologije u obnovljivim izvorima energije poglavito u poljoprivredi.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije i održivog gospodarenje otpadom
Definirati elemente sustava različitih tehnologija proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom u poljoprivredi te ocijeniti njihovu kvalitetu u pogledu održivog gospodarenja resursima i zaštiti okoliša
Samostalno odrediti tehniku i tehnologiju te sustavno planirati tehnološke operacije u proizvodnji obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom
Uočiti i objasniti promjene koje se događaju tijekom tehničko-tehnoloških postupaka u proizvodnji biogoriva iz poljoprivredne biomase
Procijeniti uštede emisija stakleničkih plinova korištenjem obnovljivih izvora energije, kao i drugih specifičnih zagađivača za odabrane sustave gospodarenja otpadom
Dostići razinu znanja za nastavak obrazovanja na različitim oblicima cjeloživotnog obrazovanja

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Ukupno 100% 3

Weekly class schedule

 1. Uvod u nanotehnologiju P - Općenito o nanotehnologiji, povijest nastajanja, upotreba, prednosti i nedostaci.
 2. Nanomaterijali P - Obraditi će se svi tipovi nanomaterijala koji se koriste u energetici.
 3. Primjena nanotehnologije prilikom pohrane (skladištenja) energije P - Načini korištenja nanotehnologije/nanomaterijala pri pohrani energije. Povećanje kapaciteta baterija.
 4. Primjena nanotehnologije u proizvodnji hidroenergiji P - Gorive ćelije, definicija, vrste, primjena.
 5. Primjena nanotehnologije kod proizvodnje energije vjetra P - Primjena nanotehnologija na vjetrenjačama u vidu smanjenja potrošnje energije različitim materijalima, premazima te izmjenama u upravljačkim kutijama.
 6. Primjena nanotehnologije kod proizvodnje geotermalne energije P - Nanotehnologija/ nanomaterijali kao izolatori i rashladni sustavi provodnih cijevi kod proizvodnje geotermalne energije .
 7. Nanotehnologija u službi iskorištavanja biomase P - Primjena nanotehnologije kod proizvodnje biogoriva, bioplina te bioulja.
 8. Nanotehnologija u službi pročišćavanja vode P - Uporabu nanoskopskih materijala (ugljikovih nanocjevčice i vlakna glinice) za nanofiltraciju. Upotreba nanosenzora u analitičkom otkrivanju zagađivača na uzorcima vode.
 9. Terenska nastava - Posjeta tvrtkama.

Preconditions

Obligatory literature

 1. Krička, Tajana; Leto, Josip; Bilandžija, Nikola, Grubor, Mateja; Jurišić, Vanja; Matin, Ana; Voća, Neven; Dović, Damir; Horvat, Ivan (2017): Tehnologija uzgoja, dorade i skladištenja energetske kulture Sida hermaphrodita (L.) Rusby, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska.
 2. Matin, Ana; Krička, Tajana; Grubor, Mateja; Leto, Josip; Bilandžija, Nikola; Voća, Neven; Jurišić, Vanja; Zmaić, Krunoslav; Kiš, Darko; Kopilović, Ivan (2019): Iskoristivost posliježetvenih ostataka za proizvodnju zelene energije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska.

Recommended literature

 1. Haghi, Akbar K. (2002). Nanotechnology science and technology, New York : Nova : Novinka, knjiga
 2. Application of Nanotechnologies in the Energy Sector, Hessianv Ministry of Economy, Transport, Urban and regional Development

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.