Print

Ponašanje potrošača na tržištima hrane (197702)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente/ice s teorijskim postavkama sljedećih programskih dijelova: čimbenici ponašanja potrošača, životni stilovi i potrošački izbori, proces donošenja odluka potrošača, djelovanje marketinga i medija na ponašanje potrošača na tržištu hrane. Kroz terensku nastavu, te izradu seminarskog rada, studenti/ce će pokazati praktičnu primjenu usvojenih teorijskih znanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 6
Seminar: 14

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Studenti će steći temeljna znanja o ponašanju potrošača na tržištima hrane, znati će objasniti utjecaj društvenih i osobnih čimbenika te razlikovati životne stilove potrošača. Analitičnost, kritičko mišljenje, sposobnost rada u timu.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti utjecaj društvenih čimbenika na ponašanje potrošača Kolokvij 1, pismeni ispit, seminarski rad
Objasniti utjecaj osobnih čimbenika na ponašanje potrošača Kolokvij 1, pismeni ispit, seminarski rad
Opisati psihološke procese koji utječu na ponašanje potrošača Kolokvij 1, pismeni ispit, seminarski rad
Razlikovati životne stilove potrošača Kolokvij 2, pismeni ispit, seminarski rad
Razumjeti proces donošenja odluka potrošača Kolokvij 2, pismeni ispit, seminarski rad
Analizirati, interpretirati i prezentirati rezultate istraživanja Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispit

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje
 2. Ponašanje potrošača
 3. Kultura i subkultura kao čimbenici ponašanja potrošača
 4. Obitelj i društvene grupe kao čimbenici ponašanja potrošača
 5. Motivacija i percepcija kao čimbenici ponašanja potrošača
 6. Afektivni čimbenici ponašanja potrošača
 7. Učenje potrošača
 8. Ličnost; Stvaranje i mijenjanje stavova potrošača
 9. Kolokvij I
 10. Životni stilovi i potrošački izbori
 11. Proces donošenja odluka potrošača
 12. Djelovanje marketinga na ponašanje potrošača na tržištu hrane
 13. Djelovanje medija na ponašanje potrošača na tržištu hrane
 14. Terenska nastava
 15. Kolokvij II i Sistematizacija znanja i završno predavanje

Preconditions

Obligatory literature

 1. Kesić, T. (2006). Ponašanje potrošača. 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Opinio, Zagreb
 2. Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (2004). Ponašanje potrošača. 7. izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
 3. Shepherd, R. i Raats, M. (2006). The Psychology of food choice, CAB International

Recommended literature

 1. Solomon, M.R., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M.K. (2015). Ponašanje potrošača Europska slika. 4. izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

Similar course at related universities

 • Consumer Behavior - Die Technische Universität München
 • Consumer Behaviour - Norwegian University of Science and Technology

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.