Print

Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)

Course coordinator

Course description

Predmet Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede je sastavljen od tri dijela: Tehnika u ratarstvu i povrtlarstvu, Tehnika u stočarstvu i Tehnika u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu. Današnja poljoprivredna tehnika u razvijenim zemljama je na viskoj tehničkoj razini koja omogućava minimalan utrošak ljudskog rada uz maksimalnu produktivnost i ekonomičnost. Program cjelokupnog predmeta omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u navedenim granama poljoprivredne proizvodnje. Studenti će biti upoznati s teorijom rada pojedinih strojeva i njihovih sklopova, pravilnim agregatiranjem pogonskih i prikjučnih strojeva i oruđa, te njihovim podešavanjem i korištenjem. Nastava će se izvoditi putem predavanja, te auditornih vježbi.

Type of course

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 30

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Cilj predmeta je upoznati studente koji dolaze s drugih preddiplomskih studija s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u ratarskoj, povrtlarskoj, stočarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji, a studentima završenog preddiplomskog studija ”Poljoprivredna tehnika” će omogućiti stjecanje novih spoznaja iz u razvoju tehnike i tehnologije prethodno navedenih segmenata poljoprivredne proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Procijeniti važnost temeljnih tehničko eksploatacijskih značajki novih generacija strojeva i opreme za proizvodnju ratarskih i povrćarskih kultura i objasniti njihov utjecaj na razinu postignutih uroda, te kvalitetu Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati najpovoljnije postupke za ubiranje i spremanje krmnog bilja Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Objasniti trendove razvoja strojeva u stočarskoj proizvodnji i odabrati najprikladnije strojeve i opremu za hranjenje, napajanje, izgnojavanje i ventilaciju u stočarskim objektima Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati nove tehnologije kojima će se smanjiti potreba za ljudskim radom u stočarskoj proizvodnji odnosno automatizirati proizvodnja Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati najprikladnije strojeve za održavanje tla u trajnim nasadima Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Objasniti načela rada strojeva za aplikaciju pesticida u trajnim nasadima Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Odabrati i objasniti prikladne strojeve za berbu voća i grožđa, te objasniti trendove razvoja tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu Kolokviji, Usmeni, Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, pismeni ili usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i vježbi, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 40 2
II Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 40 2
III Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 30 2
Usmeni ispit 15 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
5 10 0
UKUPNO 100% 120 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
II Kolokvij Obuhvaća drugi programski dio predmeta: Strojevi za spremanje sijena, sjenaže i silaže. Noviteti na području tehnike spremanja krmnog bilja. Noviteti na području strojeva i opreme u pojedinim granama stočarske proizvodnje. Noviteti na području izgnojavanja i ventilacije stočarskih objekata. 10. tjedan nastave Za studente koji nisu polagali ili nisu uspješno položili II kolokvij, organizirati će se ponavljanje kolokvija u dogovorenom terminu
III Kolokvij Obuhvaća treći programski dio predmeta: Tehnika za održavanje tla u trajnim nasadima. Oprema za aplikaciju pesticida u trajnim nasadima. Strojna berba voća i grožđa. Trendovi razvoja tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu. 15. tjedan nastave Za studente koji nisu polagali ili nisu uspješno položili III kolokvij, organizirati će se ponavljanje kolokvija u dogovorenom terminu.
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od različitog broja pitanja, ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta Tijekom ispitnih rokova, prijavljuje se u sustavu ISVU. Moguća su tri izlaska na ispit, te četvrti pred povjerenstvom

Weekly class schedule

 1. Inovacije u području strojeva i opreme za obradu tla, gnojidbu, zaštitu bilja i sjetvu.
 2. Inovacije u području strojeva i opreme za ubiranje ratarskih i povrćarskih kultura.
 3. Inovacije u području elektroničke i informacijske tehnologije za nadzor i upravljanje poljoprivrednim strojevima i opremom.
 4. Inovacije u području bio-goriva za pogon poljoprivrednih strojeva.
 5. I međuispit (kolokvij).
 6. Strojevi za spremanje sijena, sjenaže i silaže. Noviteti na području tehnike spremanja krmnog bilja.
 7. Strojevi i oprema u govedarskoj proizvodnji. Noviteti na području mužnje krava. Hranjenje i napajanje goveda. Izgnojavanje i ventilacija objekata za goveda
 8. Strojevi i oprema u svinjogojskoj proizvodnji. Hranjenje i napajanje svinja. Izgnojavanje i ventilacija objekata za svinje.
 9. Strojevi i oprema u peradarskoj proizvodnji. Hranjenje i napajanje peradi. Izgnojavanje i ventilacija objekata za perad.
 10. Strojevi i oprema u kozarstvu i ovčarstvu. Strojevi i oprema u ribarstvu. II međuispit (kolokvij).
 11. Tehnika za održavanje tla u trajnim nasadima.
 12. Oprema za aplikaciju pesticide u trajnim nasadima.
 13. Strojna berba voća i grožđa.
 14. Trendovi razvoja tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu.
 15. III međuispit (kolokvij).

Obligatory literature

 1. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009). Poljoprivredna tehnika u ratarstvu. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.
 2. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.
 3. Uremović, Z., Uremović, Marija, Pavić, Vesna, Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2002). Stočarstvo. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu.
 4. Uremović, Z., Uremović, Marija, Filipović, D., Konjačić, M. (2008). Ekološko stočarstvo. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
 5. Brčić, J. … et al. (1995). Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu. Zagreb: Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Recommended literature

 1. Schön, H. ... et al. (1989). Landtechnik Bauwesen. München: BLV Verlagsgesellschaft.
 2. Fruhstorfer, W. ... et al. (2004). Agrarwirtschaft Grundstufe Landwirt. München: BLV Verlagsgesellschaft.
 3. Fruhstorfer, W. ...et al. (2004). Agrarwirtschaft Fachstufe Landwirt. München: BLV Verlagsgesellschaft.
 4. Eichhorn, H. ...et al. (1999). Landtechnik. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag
 5. Bell, B., Cousins, S. (1997). Machinery for Horticulture. Ipswich: Farming Press.

Similar course at related universities

 • Grundlagen der Agrartechnik II. Fakultät Agrarwissenschaften Universität Hohenheim.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.