Pomotehnika i kvaliteta ploda (173824)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente s najznačajnijim pomotehničkim zahvatima u različitim fenofazama voćaka te utvrditi mogućnosti njihovog pozitivnog utjecaj na kemijski sastav, kvalitetu, boju plodova, pojavu fizioloških bolesti te enzimatsku i hormonalnu aktivnost

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Auditory exercises: 8
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70 %
Good (3): 71 - 80 %
Very good (4): 81 - 90 %
Excellent (5): 91 - 100 %

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Pokusi na predavanjima
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razraditi različite tehnologije u voćarstvu koje pospješuju sintezu biljnih hormona i enzima koji upravljaju biokemijskim i fiziološkim procesima u plodu; Terenska nastava, sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Opisati i izvesti pomotehničke zahvate ovisno o voćnoj vrsti; Prezentirati rezultate istraživanja u formi istraživačkog djel Terenska nastava, sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Opisati planiranje eksperimenta u nasadu i provesti adekvatna mjerenja sukladno fiziološkim aspektima voćne vrste Terenska nastava, sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Analizirati mogućnosti primjene pojedinih metoda za određivanje kvalitete plodova ovisno o vrsti i provedenom pomotehničkom zahvatu; Terenska nastava, sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Analizirati dobivene rezultate i izvesti konkretne zaključke i objašnjenja bazirana na povezivanju stručnog znanja i dobivenih rezultata; Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, usmeni ispit
Prezentirati rezultate istraživanja u formi istraživačkog djela. Seminarski rad, usmeni ispit

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ukupno 10 61-70 Dovoljan (2) 18
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ukupno 10 61-70 Dovoljan (2)
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit 10
Ukupno 20 Dovoljan (2)

Weekly class schedule

 1. - Pomotehnički zahvati, rezidba nadzemnog i podzemnog dijela voćke, uloga biljnih hormona kojima se povećava sinteza i aktivnost sa tim postupcima.
 2. - Pomotehnički zahvati u različitim fenofazama i njihov pozitivni utjecaj na kemijski sastav, kvalitetu, boju plodova, enzimatsku i hormonalnu aktivnost
 3. - Utjecaj polena na kvalitetu, kemijski sastav i pojavu fizioloških bolesti i enzimatsku aktivnost
 4. - Otpornost na niske temperature, prorjeđivanje plodova, diferencijacija, rodnost i kvaliteta ovisno o voćnoj vrsti
 5. - Biokemijske promjene u plodu tijekom razdoblja zrenja, dozrijevanja i starosti ploda
 6. -Utjecaj biljnih hormona na kvalitetu ploda, te dinamiku biogenih elemenata i morfološke promjene tijekom zrenja i dozrijevanja plodova
 7. - Intenzitet sinteze i razgradnje organskih spojeva, podjela plodova po intenzitetu disanja
 8. - Rokovi berbe, te posljedice prerane i prekasne berbe. Usporavanje oksidativnih procesa u plodu, promjena antioksidativne aktivnosti.
 9. - Fiziološke bolesti uvjetovane lošom pomotehnikom
 10. - postupci za određivanje vegetativne i generativne aktivnosti voćaka, koeficijenta rodnosti i indeksa alternacije
 11. - morfologija ploda, makroanatomska građa ploda, podjela plodova
 12. - kvaliteta ploda
 13. -- postupci za utvrđivanje optimalnog roka berbe, analize plodova (boja, kiselina, šećeri, antioksidanti)
 14. - terenski odlazak u nasad i hladnjaču.
 15. - seminarski rad

Obligatory literature

 1. Skendrović Babojelić, M., Fruk, G. 2016. Priručnik iz voćarstva – Građa svojstva i analize voćnih plodova, Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb.
 2. Westwood, M.N. (1995) Temperate zone pomology, physiology and culture, Third edition, Timber Press, Portland, Oregon
 3. Hulme, A.C. (1971) The Biochemistry of Fruits and their Products, Academic Press London and New York
 4. Pašalić, B. (2006) Berba, pakovanje I skladištenje plodova voćaka, Poljoprivredni fakultet Banja Luka

Recommended literature

 1. Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., Joyce, D. (1998). Postharvest of fruit, vegetables & ornamentals. CAB International, Wallingford, UK
 2. Greene D.W. (2003) Endogenous Hormones and Bioregulator Use on Apple. Apples Botany, Production and Uses (eds. Ferree D.C. and Warrington I.J.) CABI Publishing

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.