Print

Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)

Course coordinator

Course description

Modul Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća obuhvaća tehnologije sušenja cvijeća uz što bolje očuvanje boje i željenog oblika cvijeća. Stavlja se naglasak na produljenje perioda skladištenja rezanog cvijeća, uz parametre koji pogoduju očuvanju njegovih prvobitnih karakteristika. Unutar modula predstavljaju se i nove tehnologije inhibicije enzima i biljnih hormona s ciljem održavanja stanične strukture i onemogućavanja njenog propadanja, također s ciljem produljenja skladištenja. Također, u okviru ovog modula obrađuju se i procesi koji dovode do starenja biljnih stanica i venuća te eventualnih postupaka kojim bi se oni mogli usporiti. Obrađuje se i ekstrakcija mirisa te proizvodnja eteričnih ulja, za upotrebu u proizvodnji parfema. Kao novi aspekt upotrebe cvijeća studentima bi se približila tehnologija njegove prerade u jestive proizvode, a u sklopu toga obradit će se i metode ocjenjivanja senzoričkih svojstava.

Type of course

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Laboratory exercises: 12
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Student/ica će nakon predavanja ovladati tehničko-tehnološkim procesima sušenja, skladištenja i prerade cvijeća te će biti upoznati s procesima u samoj biljci tijekom dorade i skladištenja koji se odvijaju starenjem biljnih stanica.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Vježbe iz utjecaja biljnih hormona tijekom skladištenja cvijeća, kao i utjecaj na procese koji dovode do starenja cvijeća te procesa dobivanja eteričnih ulja kao i bioplina iz ostataka proizvodnje. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata..
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe iz područja raznih tehnologija sušenja cvijeća te promjena tijekom njih. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata..
 • Terenske vježbe
  Izvode se u sklopu posjeta pogonima za doradu cvijeća ili bioplinskim postrojenjima.
 • Seminari
  stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine vrste cvijeća te mogućnosti tehnoloških postupaka dorade i skladištenja navedene sirovine.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati uzroke smanjenja kvalitete rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati tehnologije očuvanja kvalitete rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Primijeniti pravilnu tehnologiju skladištenja rezanog cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Usporediti promjene koje se događaju u biljnim stanicama tijekom procesa skladištenja cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Sistematizirati tehnike sušenja cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Ustanoviti različita rješenja prerade cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Rangirati procese dobivanja eteričnog ulja ovisno o vrsti i kvaliteti cvijeća Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Argumentirati mogućnosti zbrinjavanja otpada u cvjećarskoj industriji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 5% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod u proces sušenja P - Osnove sušenja i procesi sušenja, h-x dijagram. Morfologija i fiziologija cvijeća. Načini sušenja i tehnološki procesi u sušenju i skladištenju.
 2. Sušenje cvijeća P - Tehnologija sušenja cvijeća. Očuvanje boje cvijeća tijekom procesa sušenja
 3. Sušenje cvijeća P - Tipovi sušara i oprema u procesu sušenja. Tehnika sušenja cvijeća.
 4. Sušenje cvijeća P+L - Tehnologije u procesu sušenja cvijeća. Primjene različitih desikanata u sušenju cvijeća.
 5. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P – Tehnologija skladištenja i skladišta pogodna za skladištenja cvijeća. Rashladni procesi u skladištima; hlađenje vakumiranjem, kriogeno hlađenje.
 6. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P – Hladnjače i oprema u procesu hlađenja cvijeća tijekom skladištenja.
 7. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P - Transport cvijeća rashladnim vozilima kao finalna operacija u očuvanju kvalitete nakon ubiranja.
 8. Skladištenje i produljenje perioda skladištenja cvijeća P+PK - Utjecaj biljnih hormona i njihova inhibicija u tehnologiji skladištenja cvijeća.
 9. Procesi starenja i venuća biljnih stanica u cvijeću P+L - Životni vijek cvijeća. Uzroci pada kvalitete rezanog cvijeća i tehnologija očuvanja kvalitete.
 10. Procesi starenja i venuća biljnih stanica u cvijeću P+L - Proces starenja cvijeća i propadanja stanica. Utjecaj biljnih hormona na procese u starenju svijeća i načini primjene inhibitora biljnih hormona. Sirovine za proizvodnju bioplina nastale poljoprivrednom cvjećarskom proizvodnjom, te mogućnosti izgradnje bioplinskog postrojenja uz cvjećarske zaštićene prostore.
 11. Dobivanje eteričnih ulja P+L - Procesna tehnika dobivanja eteričnih ulja te kemijski sastav i važnost eteričnih ulja.
 12. Dobivanje eteričnih ulja P+ PK- Metode dobivanja eteričnih ulja. Oprema potrebna u procesu dobivanja eteričnih ulja.
 13. Prerada cvijeća u konditorske proizvode P+L - Kandiranje cvijeća, hranjive tvari u cvijeću, upotreba cvijeća u kulinarstvu i industriji slatkiša, oprema potrebna u toj vrsti industrije.
 14. Seminar S - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit - Pismeni i usmeni ispit.

Obligatory literature

 1. Krička, T., Matin, A.; Grubor, M. (2022): Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Udžbenik
 2. Paliyath G., Murr, D.P., Handa, A.K., Lurie, S. (2008.): Postharvest Biology and Technology of Fruits, Vegetables and Flowers, Wiley-Blackwell.
 3. Kader, A.A., Rolle, R.S. (2004.): The role of post-harvest management in assuring the quality and safety of horticultural produce, Food and Agruculture Organization of the United Nations, Rome.
 4. Kays, S.J. (1997.): Postharvest Physiology of Perishable Plant products, Exon Press, Athens, GA.

Recommended literature

 1. Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L. (2000.) : Bichemistry Molecular Biology of Plants, American Society of Plant Physiologists: Rockville MD.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.