Print

Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)

Course coordinator

Course description

Modul Upravljanje reprodukcijom daje temeljna znanja iz anatomije i fiziologije spolnih organa ženki i mužjaka domaćih životinja. Opisuje hormonalnu regulaciju spolnog ciklusa, primarne i sekundarne spolne hormone, karakteristike spolnog ciklusa različitih vrsta domaćih životinja, primjenu hormona u reprodukciji životinja, biotehnologiju reprodukcije – embriotransfer, proizvodnju jajnih stanica in vitro, oplodnju in vitro, kloniranje, određivanje spola embrija, poremetnje u radu muških spolnih organa, abortus, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, lažnu bređost, mliječnu žlijezdu domaćih životinja, proizvodnju jajnih stanica in vitro, fertilizaciju in vitro, seksiranje sperme, određivanje spola embrija, pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca i koza, svinja i konja embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa. Planiranje upravljanja reprodukcijom pojedinih vrsta domaćih životinja, praćenje plodnosti i patologije reprodukcije.

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Description

Usmeni – jedno pitanje iz svakog poglavlja modula

General competencies

Nakon završetka modula studenti će moći planirati i kontrolirati reprodukciju domaćih životinja na farmama. Organizirati će biotehnologiju rasplođivanja, umjetno osjemenjivanje, embriotransfer i primjenu seksirane sperme. Obavljati nadzor plodnosti domaćih životinja.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi.
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe će se održavati u jednoj grupi.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava će se održavati u jednoj grupi.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Sveobuhvatno temeljno znanje o svim čimbenicima važnim za upravljanje reprodukcijom domaćih životinja.
Poznavanje hormonalne regulacije spolnog ciklusa, karakteristike spolnog ciklusa pojedinih vrsta domaćih životinja i primjenu hormona u reprodukciji.
Objasniti biotehnologiju reprodukcije – embriotransfer, proizvodnju jajnih stanica in vitro, oplodnju in vitro, određivanje spola embrija, poremetnje u radu muških spolnih organa, abortus, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, lažnu bređost, mliječnu žlijezdu domaćih životinja, proizvodnju jajnih stanica in vitro, fertilizaciju in vitro, seksiranje sperme, određivanje spola embrija, pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca, koza, svinja i konja, embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa.
Planirati upravljanja reprodukcijom pojedinih vrsta domaćih životinja, praćenje plodnosti i patologije reprodukcije.

Weekly class schedule

 1. Spolni hormoni, spolni ciklus, ovarijalni ciklus, ovulacija i njeni mehanizmi, žuto tijelo, ciklusne promjene na jajovodima, maternici, grljku maternice, rodnici s predvorjem. Indukcija i sinkronizacija estrusa, indukcija ovulacije, sprečavanje estrusa, odgađanje estrusa, indukcija i sinkronizacija poroda u pojedinih vrsta domaćih životinja.
 2. Indukcija i sinkronizacija estrusa, indukcija ovulacije, sprečavanje estrusa, odgađanje estrusa, indukcija i sinkronizacija poroda u pojedinih vrsta domaćih životinja.
 3. Ciklusne promjene na spolnim organima kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje, mačke i kunice. Usporedba spolnih ciklusa nabrojanih vrsta životinja.
 4. Pojam i povijest embriotransfera, priprema donora i recipijenta za embriotransfer, osjemenjivanje donora, metode embriotransfera, embriotransfer kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 5. Spolni refleksi, prirodno osjemenjivanje kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 6. Proizvodnja jajnih stanica in vitro, fertilizacija in vitro, određivanje spola embrija, kloniranje životinja.
 7. Nasljedne impotencije, izostanak erekcije, hipoplazija testikula, parafimoza, upale sluznice penisa i prepucija, krvne fistule na penisu, disfunkcija penisnog mišića.
 8. Zdravstveni pregled ženskih spolnih organa i klinička dijagnostika gravidnosti krava i kobila.
 9. Lažna bređost, abortus životinja, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, upala sjemenika i nuzsjemenika, zaostanje sjemena, hidrops skrotuma, alimentarna impotencija, umjetno stečena impotencija.
 10. Kočenje spolnih refleksa, nedostatak spolnog nagona, ekstragenitalni uzroci impotencije.
 11. Pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca i koza, embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa.
 12. Razvoj mliječne žlijezde, građa vimena kobila, krava, ovaca, koza, krmača, kuja, mačaka, kunica, stvaranje i lučenje mlijeka.
 13. Znakovi prije poroda, faze poroda, pomoć kod poroda, postupak s mladunčadi nakon poroda.
 14. Vaginalni i rektalni pregled ženskih životinja, dijagnostika gravidnosti.
 15. Terenska nastava.

Obligatory literature

 1. Rupić, V. (2010). Zaštita zdravlja domaćih životinja, fiziologija i patologija reprodukcije,. Zagreb: vlast. nakl. autora.
 2. Rupić, V. (2010). Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Čakovec: Zrinski d.d.
 3. Predavanja

Recommended literature

 1. Makek, Z., Getz, I., Prvanović, N., Tomašković, A., Grizelj, J. (2009). Rasplođivanje konja. Zagreb: Veterinarski fakultet.
 2. Tomašković, A., Makek, Z., Dobranić, T., Samardžija, M. (2008). Rasplođivanje krava i junica. Zasgreb: Veterinarski fakultet.
 3. Pugh, D.G., Baird, A.N. (2012).Sheep and goat medicine. -2nd ed., Elsevier.
 4. Divers, J.D., Peek ,S.F. (2008). Diseseas of dairy cattle. Saunders: Elsevier.

Similar course at related universities

 • Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – Porodništvo domačih životinja

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.