Print

Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487)

Course coordinator

Course description

Rizik i neizvjesnost u poljoprivredi, područje su intenzivnog znanstvenog interesa zadnjih nekoliko desetljeća. Biološke osobine poljoprivrede zajedno sa promjenama u okruženju, poput globalizacije i liberalizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i hrane, klimatske promjene, epidemije stočnih bolesti , bolesti bilja te zahtjevi za sigurnošću hrane, dodatno naglašavaju komponentnu rizika. Preuzimanje rizika preduvjet je poslovnog uspjeha, odnosno, profit je premija za preuzeti rizik. Odrediti i primijeniti učinkovito upravljanje rizikom je imperativ. Kroz predavanja, vježbe i seminare/studije slučaja, modul daje pregled suvremene analize rizika, upravljanja rizikom i teorije odlučivanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 20
Auditory exercises: 15
Seminar: 25

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Nazočnost na nastavi. Odrađene obveze tijekom semestra (predani i izračunati zadaci za vježbu, ispunjeni zadaci s Merlina-sustava za e-učenje.

Description

Ocjenjivanje je provodi putem međuispita ili preko cjelovitog ispita, koji se sastoji od pismenog dijela i usmenog dijela ispita.

General competencies

Predmet daje znanje iz analize rizika, primjenu teorija odlučivanja i izgradnju poslovnih modela upravljanja rizikom. Osposobljava buduće menadžere u agrobiznisu za racionalno, učinkovito I znanstveno utemeljeno donošenje odluka u uvjetima neizvjesnosti i rizika.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Analiza rizika na poljoprivrednom gospodarstvu. Ocjena strategija za upravljanje rizikom u poljoprivredi. primjena računala u analizi rizika.
 • Seminari
  Seminari se sastoje od analiza studija slučaja u poljoprivredi. Studenti mogu i sami predložiti seminarske teme vezane uz novosti u istraživanju i primjeni strategija za upravljanje rizikom (klimatske promjene, indeksno osiguranje, primjena modernih tehnologija-Satelit, Internet of things u upravljanju rizikom.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razumjeti proces upravljanja rizikom u poljoprivredi pismeni ispit i usmeni ispit.
prepoznati različite izvore rizika pismeni ispit i usmeni ispit.
analizirati rizik primjenom kvantitativnih metoda poslovnog odlučivanja (izračunati vjerojatnost pojave i utjecaj na poslovanje) pismeni ispit i usmeni ispit.
usporediti strategije za upravljanje rizikom i njihovu učinkovitost u različitim situacijama pismeni ispit i usmeni ispit.
razviti model upravljanja rizikom za pojedine poljoprivredne proizvodnje pismeni ispit i usmeni ispit. seminarski rad.
samostalno i timski provoditi implementaciju upravljanja u slučaju kriza i katastrofa u tvrtkama i javnim insitutucijama seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnici održavaju nastavu prema objavljenom rasporedu i uz opsežnu pripremu. Studentima su dostupni svi materijali za učenje neposrednog nakon (po potrebi prije) održanog predavanja. Za to se koristi sustav za e-učenje Merlin. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlinu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Nazočnost na predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću u Merlinu koju moraju odraditi do sljedećeg predavanja. Seminari se izvode u obliku studija slučaja (dva ili tri studija slučaja tijekom semestra, koji se rješavaju individualno ili u grupi). Studenti su obvezni biti spremni za raspravu u okviru studija slučaja. Studenti pristupaju međuispitu ili cjelovitom ispitu, ako su stekli uvjete za potpis.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar-studij slučaja 20% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
25 47 1
1. Međuispit 0 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 0
2. međuispit 0 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 0
Završni ispit-pismeni i usmeni 80% 0-60&
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
100 4
Pohađanje nastave 33 33 1
Ukupno 100% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (1. međuispit*0,4)+(2. međuispit*0,4)+(seminar*0,2) ili (Završni ispit*0,8)+(seminar*0,2) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
1. Međuispit Pokriva Izvore rizika i analizu rizika. Pismeni ispit Prva polovica semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na zimskom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
2. međuispit Pokriva temu Strategije za upravljanje rizikom kraj semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na zimskom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
Završni ispit-pismeni i usmeni Završni ispit pokriva cjelokupno gradivo i sastoji se od pismenog i usmenog ispita redovni i izvanredni rokovi

Weekly class schedule

 1. Rizik u poljoprivredi P- Neizvjesnost i rizik u poljoprivredi. Uvod u upravljanje rizikom.
 2. Poslovno odlučivanje u uvjetima neizvjesnosti P- Teorija vjerojatnosti, stablo odlučivanja.
 3. Ponašanje u uvjetima rizika P- Teorija korisnosto.
 4. Simulacijski modeli i matematičko programiranje P- Monte Carlo simulacije, Risk Programming.
 5. Rizik i vrijeme P- rizik u neizvjesnost u investicijskim projektima.
 6. Međuispit. Upravljanje rizikom P- Proces upravljanja rizikom.
 7. Strategije za upravljanje rizikom na razini poljoprivrednog gospodarstva P- Diversifikacija. Analiza portfelja.
 8. Strategije za transfer rizika P- Osiguranje. Hedging. Ugovorna proizvodnja.
 9. Uporaba računala u izradi modela poslovnog odlučivanja u uvjetima rizika V-prikaz jednosvnih modela u Excelu.
 10. Modeliranje rizika cijena i prinosa V- prognoza kretanja cijena i prinosa.
 11. Simulacijski modeli V- Investicije i rizik. Analiza portfelja. Osiguranje
 12. Seminari-upravljanje rizikom i klimatske promjene.
 13. Seminari- Sigurnost hrane. Rizik i ruralni razvoj.
 14. Seminari- Inovativni proizvodi poljoprivrednog osiguranja
 15. Međuispit

Obligatory literature

 1. Hardaker ,J.B., Huirne, R.B.M., Anderson ,J.R., Lien, G.(2004). Coping with risk in agriculture -2nd ed., London: CABI Publishing.
 2. Nigel, S. (2003). Agribusiness and Commodity Risks- Strategies and Management. London: Risk Books.
 3. Rejda, G.E. (2003). Principles of Risk Management and Insurance. London: Addison Wesley.
 4. Krause, M. (1997). Risk Management (Rural Property Planning).Butterworth: Heinemann.

Recommended literature

 1. Barry, P.J., Ellinger, P.N., Hopkin, J.A., Baker ,C.B.(2000). Financial Management in Agriculture. Danville, Illinois: Interstate Publishers, Inc.
 2. Babcock, B.A. …et al. (2003). Risk Management and Environment: Agriculture in Perspective. Kluwer Academic Publishers.
 3. Just, R.E. , Pope, R.D.(2001). A Comprehensive Assessment of the Role of Risk in U.S. Agriculture. Kluwer Academic Publishers.
 4. Douglas, W. A., Lueck,D. (2004). The Nature of the Farm (Contracts, Risk, and Organization in Agriculture) . MIT Press.

Similar course at related universities

 • Decision Science 2, (MS study program Management, Economics and Consumer Studies) Sveučilište Wageningen, Nizozemska
 • MS Simulation. Agribusines Analysis and Forecatsing. Texas A&M Univesity, SAD
 • U sklopu ERASMUS MUNDUS, European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (Barcelona-Bonn–Budapest–Louvain-la-Neuve–Uppsala): Probability Theory and Statistical Interference, (Swedish Academy of Agricultural Sciences); Quantitative Techniques for Planning and Decision Making, (University of Bonn)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.