Print

Uvod u SAS i R (226254)

Course coordinator

Course description

U predmetu se govori o kompjuterskim programima SAS i R pod operativnim sustavom Windows. U uvodnom dijelu upoznat će se povijest oba programa, te trenutačne inačice i njihove mogućnosti. Nadalje, objašnjava se struktura programa u SAS-u i R-u. U predmetu se govori o načinu unosa i manipulacije s podacima u oba programa i njihovom grafičkom prikazu. U okviru SAS programa detaljno se obrađuju DATA i PROC koraci i izvođenje napisanog koda. Specijalna pažnja je posvećena PROC SQL i PROC IML procedurama za rad s bazama podataka i matricama potrebnim u daljnjoj nastavi. U okviru programa R, govori se i o načinu instalacije i rada sa dodatnim paketima programa za pojedine specijalne namjene.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 14
Practicum: 42
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje rada u programima SAS i R. Student je sposoban unijeti podatke u oba programa, vršiti manipulaciju i kreirati podskup podataka, te napisati vlastiti kod za potrebnu osnovnu statističku analizu, grafički prikazati podatke.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu za kvantitativnu genetiku u programima SAS i R.
 • Seminari
  o programima pisanima u programu SAS i R.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Samostalno pisati kod potreban za unos i pripremu podataka za statističku analizu u SAS-u i R-u Pismeni, Usmeni
Samostalno napisati kod za osnovnu statističku analizu podataka, te njihov grafički prikaz u SAS-u i R-u Pismeni, Usmeni
Samostalno prirediti podatke iz baze podataka za daljnju statističku analizu Pismeni, Usmeni
Samostalno raditi i računati s matricama u SAS-u i R-u. Pismeni, Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; kalendar važnijih događanja za kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; obavijesti vezane uz kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline dostupni putem e-maila i Dropboxa, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, vježbama u praktikumu i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati aktivno i individualno u predavanjima i vježbama izradom individualnih programskih skripti s komentarima. Iza prvog dijela semestra studenti imaju zadaću koju moraju dostaviti predmetnom nastavniku nakon zimskih blagdana. Individualne programske skripte s komentarima studenti trebaju predati prije ispita. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada individualnih programskih skripti, te rješavanje zadataka za domaću zadaću.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Usmeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit Pismeni ispit sa 5 zadataka iz SAS i R programiranja Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prepisivanje je zabranjeno Prijavljuje se u sustavu ISVU -
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pismenog dijela ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prijavljuje se u sustavu ISVU

Weekly class schedule

 1. Uvod – P, Uvodno predavanje o povijesnom razvoju programa SAS i R.
 2. Rad s podacima – P, učitavanje podataka i priprema podataka za analizu, te grafički prikaz podataka u programu SAS i R.
 3. u SAS-u i R-u.
 4. Rad s podacima – V, učitavanje podataka u SAS-u.
 5. Rad s podacima – V, učitavanje podataka u R-u.
 6. Rad s podacima – V, priprema podataka za analizu u SAS-u.
 7. Rad s podacima – V, priprema podataka za analizu u R-u.
 8. Grafički prikaz podataka – V, grafički prikaz podataka u programu SAS i R.
 9. Osnovna statistička analiza – P, Osnovna statistička analiza u SAS-u i R-u, korištenje PROC SQL i PROC IML, te učitavanje i rad s paketima u R-u.
 10. Statistička analiza – V, Osnovna statistička analiza u SAS-u.
 11. Statistička analiza – V, Osnovna statistička analiza u R-u.
 12. Rad s procedurom – V, Rad s procedurom PROC SQL u SAS-u.
 13. Rad s procedurom – V, Rad s procedurom PROC IML u SAS-u.
 14. Instaliranje paketa – V, instalacija i rad s paketima u R-u.
 15. Seminar i završni ispit, S.

Recommended literature

 1. Elliott, A. C.,Wayne, A. (2010). SAS essentials : a guide to mastering SAS for research . Woodward. Jossey-Bass - A Wiley Imprint, USA.
 2. PROC SQL by Example: Using SQL within SAS® (2008). Howard Schreier, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 3. Kabacoff, R. I. (2011).R in action: Data analysis and graphics with R . Manning Publications.
 4. Zuur, A. F., Leno , Elena N., Meesters, E. (2009). A Beginner’s Guide to R . New York: Springer.
 5. SAS IML Users guide (2004). Cary, NC : SAS Institute Inc., http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/91pdf/sasdoc_91/iml_ug_7306.pdf

Similar course at related universities

 • Introduction to SAS Programming, George Mason University, USA.
 • Statistical Methods for Research with SAS, UCDAVIES, University of California, USA.
 • Intoducing R, Princeton University, USA.
 • Introduction to R, Newcastle University, UK.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.