Print

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189)

Course coordinators

Course description

Cilj Tjelesne i zdravstvene kulture 1 (TZK1) je učenje i/ili usavršavanje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja iz kinezioloških aktivnosti prema izboru studenata. Na praktičnim vježbama i putem e-učenja studenti će usvojiti pravilnu tehniku izvođenja vježbi i njihovu primjenu s obzirom na strukturu sata vježbanja. Na vježbama i putem e-učenja informirati će se o utjecaju tjelesnog vježbanja na sastav tijela, na pojedine motoričke i funkcionalne sposobnosti i o brizi o osobnom zdravlju.

Type of course

ECTS: 0.50

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Auditory exercises: 30

Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Description

Studenti na početku semestra mogu izabrati jednu do dvije aktivnosti s obzirom na interes, zdravstveni status, prethodno usvojena motorička znanja i obveze u studiju. Tijekom semestra obvezni su redovito dolaziti na vježbe. Nema ocjenjivanja.

General competencies

Upravljanje vlastitim vremenom u procesu učenja, sposobnost korištenja novog znanja u praksi i umrežavanje i stvaranje kontakata.

Types of instruction

 • Ostalo
  e-zadaće (teorijske informacije o zdravlju, prehrani i tjelesnom vježbanju)
 • Vježbe
  Praktične vježbe u različitim sportskim objektima ovisno o izboru aktivnosti

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Objasniti važnost tjelesnog vježbanja na zdravlje i uspješnost u studiju 2. Demonstrirati pravilnom tehnikom motoričke strukture kretanja iz izbornog programa 3. Izraditi plan vježbanja u slobodno vrijeme

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
redoviti dolasci na vježbe iz izborne aktivnosti minimalno 12 dolazaka 12 15 0,5

Weekly class schedule

 1. Prijave studenata za kineziološke aktivnosti, definiranje rasporeda, grupa i obveza studenata tijekom prvog semestra prema angažiranosti u sportu i prema zdravstvenim obilježjima.
 2. Provjera motoričkih znanja i sposobnosti u izbornoj aktivnosti.
 3. Osnove terminologije u izbornoj aktivnosti
 4. Struktura sata i ciljevi pojedinih dijelova sata s obzirom na posebnosti izborne aktivnosti
 5. Učenje novih i usavršavanje motoričkih znanja
 6. Učenje novih i usavršavanje motoričkih znanja
 7. Učenje novih i usavršavanje motoričkih znanja
 8. Vježbe za razvoj dominantnih motoričkih sposobnosti za izbornu aktivnosti
 9. Vježbe istezanja specifične za izbornu aktivnost
 10. Prehrana studenata primjerena većim intelektualnim i tjelesnim naporima
 11. Informiranje o zdravlju i utjecaju izborne aktivnosti na zdravlje
 12. Usavršavanje tehnike izvođenja pokreta specifičnih za izbornu aktivnost
 13. Osnove programiranja u svrhu unapređenja dominantnih motoričkih sposobnosti u izbornoj aktivnosti
 14. Učenje novih tehničkih i taktičkih elemenata u izbornoj aktivnosti
 15. Informiranje studenata o aktivnostima kojima mogu prevenirati neželjene zdravstvene posljedice ovisno o vrsti posla kojeg će raditi.

Recommended literature

 1. Bos, K. (2004.) Hodanjem do zdravlja, Mozaik knjiga 2. Colwin, C., M. (1998).
 2. Cook, B., C. (1996) Strength Basics. Your Guide to Resistance Training for Health and Optimal Performance, Human Kinetics
 3. Ćurković, S. (2010). Kineziološke aktivnosti i rizična ponašanja studenata, Disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Janković, V. i Marelić, N. (1995). Odbojka, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu
 5. Markežić, D. (2011.) Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Diplomski rad, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. Neljak, B. i Caput-Jogunica, R. (2012) Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Sertić, H. (2005) Osnove borilačkih vještina, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Šnajder, V. (1995) Od starta do cilja, Školske novine, Zagreb
 9. Švenda, D. (2013.) Kvaliteta slobodnog vremena studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Završni rad, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 10. Zbornik radova Međunarodna znanstveno stručna konferencija Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, ur. M. Andrijašević (2008) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. Plivanjem za 21. Stoljeće, Gopal d.o.o.

Similar course at related universities

 • Predmet je obvezan na svim hrvatskim visokim učilištima.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.