Print

Kinologija (197689)

Course coordinator

Course description

Kinologija je znanost o psima i njihovim pasminskim svojstvima. Istoimenim predmetom se educira studente o podrijetlu pasa, tijeku pripitomljavanja i njihovoj sistematskoj pripadnosti. Upućuje ih se u morfološko anatomske i biološke karakteristike pasa s osnovama reprodukcije, skotnosti, štenjenja, hranidbenim potrebama, ishranom i smještajem. Nezaobilazni dio su odgoj i obuka pasa. Definira se značenje domaćih i međunarodnih kinoloških asocijacija i njihovo razvrstavanje pojedinih pasmina u odgovarajuće skupine i pod skupine. Unutar definiranih skupina prezentiraju se pasminske karakteristike kao i međunarodni standardi i radne karakteristike s isticanjem Hrvatskih autohtonih pasmina. Stječu se dostatna znanja i vještine za nastavak studiranja kao i za obavljanje poslova unutar struke.
Programski dijelovi modula su:
Osnovi anatomije, fiziologije, biologije i ekologije pasa.
Podrijetlo pasa kroz povijest. Od prethistorijskih pasa, podrijetla vrsta do nastajanja novih pasmina.
Razmnožavanje pasa od spolnog dozrijevanja, tjeranja, parenja, nošenja i poroda do uzgoja legla s istaknutim kritičnim razdobljima.
Osnovi nasljeđivanja s osnovnim metodama uzgoja i suvremenim metodama DNA analiza.
Socijalizacija, odgoj i ponašanje pasa
Hranidba pasa s naglaskom na različitost određenih pasminskih i radnih kategorija.
Smještaj i njega pasa s načelima njege i smještaja.
Najučestalije bolesti pasa s mjerama prevencije.
Međunarodne kinološke asocijacije, FCI podjela pasa u skupine s njihovim karakteristikama.
Teorijske spoznaje se kvantitativno i kvalitativno nadopunjuju eksperimentalnim, terenskim i vježbama u praktikumu.
Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovnost sudjelovanja na nastavnim programima, (predavanja, terenske vježbe, seminari), izrada pisanih seminara i uspješno rješavanje parcijalnih pismenih testova znanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Seminar: 8
Field exercises: 22

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 66 -75%
Good (3): 76 -85%
Very good (4): 86 -93%
Excellent (5): 94 -100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje vježbi i predavanja

General competencies

Argumentiranim razumijevanjem suživota čovjeka i psa student dobiva osnovna teorijska i praktična znanja o prednostima organizirane kinologije. Uspostavlja se stručna podloga aplikativnog (primjenjivog) značaja poljoprivredne proizvodnje u funkciji stvaranja novih, održavanja postojećih i iskorištavanja neiskorištenih nacionalnih dobara.

Types of instruction

 • Predavanja
  uz uporabu tehničkih pomagala
 • Ostalo
  Pismeni test – tijekom semestra organizirana su dva pismena testa s pitanjima iz prethodno prezentiranog dijela gradiva.
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
  studenti ciljano posjećuju internacionalnu kinološku izložbu ocjene pasminskih osobina pasa (CACIB) kao i brojne druge institucije (rehabilitacijski centar, agiliti poligon, policija,..) koje svoju djelatnost baziraju na radu sa psima.
 • Seminari
  odabirom naslova iz ponuđene tematike studenti samostalno uz nadzor nastavnika izrađuju i prezentiraju seminarski rad

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati elemente i ulogu kinologije u suživotu s čovjekom i očuvanju biološke raznolikosti Usmeni ispit, seminar
Prepoznati pozicije i trendove kinologije u zemlji i inozemstvu Usmeni ispit, seminar
Na temelju sinteze stečenih znanja i vještina ustanoviti i ocijeniti radne i uzgojne karakteristike pojedinih pasmina Usmeni ispit
Koristiti dostignuta znanja iz biologije i ekologije pasa u stjecanju novih spoznaja za ispravno postupanje Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Postaviti istraživanje, provesti terenski i eksperimentalni rad, proučiti literaturu te napisati rad za stručni časopis Usmeni ispit, seminar
Sudjelovati u definiranju nasljednih osobina i programa zaštite izvornosti autohtonih pasmina Usmeni ispit, seminar
Prepoznati aktualna zbivanja u kinologiji te ih prezentirati u medijima i publicistici Usmeni ispit
Argumentirati socijalno-ekonomske, profitabilne i održive prednosti organizirane kinologije Usmeni ispit, seminar
Organizirati i voditi kinološke poslove i aktivnosti u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Među ispit Pismeni I 15 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 52 0,9
Među ispit Pismeni II 15 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 52 0,9
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 70 % 0 – 60%
61 -70%
71 -80%
81 -90%
90 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 32 4,2
Predavanja + vježbe 44 44
UKUPNO 100% 60 180 6

Dio ocjene student stječe izradom i prezentacijom vlastitog seminara kao i sudjelovanjem u raspravi kod izlaganja seminara drugih studenata. Minimalni kriterij je prolaznost.
Pismeni ispiti ocjenjuju se ocjenom od 1 (negativan) do 5 (izvrstan) sukladno postotku ispravnih odgovora. Negativna ocjena zahtjeva ponavljanje pismenog testa.
Navedeni kriteriji uz osobni angažman svakog studenta tijekom semestra u formiranju konačne ocjene ne prelaze 45%. Najveći udio (>55%) je rezultat usmenog odgovora.

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul uz upoznavanje s literaturom
 2. Opća kinologija
 3. Povijest kinologije s podrijetlom pasa
 4. Osnovi anatomije, probave i hranidbe pasa
 5. Razmnožavanje pasa (spolno dozrijevanje, tjeranja, parenje, nošenje i porod)
 6. Osnovi nasljeđivanja s osnovnim metodama uzgoja - Genetika u kinologiji
 7. Uzgoj legla s istaknutim kritičnim razdobljima.
 8. Socijalizacija, odgoj i ponašanje pasa
 9. Smještaj i njega pasa s načelima njege i smještaja te najučestalije bolesti pasa s mjerama prevencije
 10. Međunarodne kinološke asocijacije, FCI podjela pasa u skupine s njihovim karakteristikama.
 11. FCI skupine pasa I
 12. FCI skupine pasa II
 13. FCI skupine pasa III
 14. Kinološka priredba, rehabilitacijski centar, agiliti
 15. Seminari – prezentacije

Obligatory literature

 1. Bauer M. (1992): Kinologija 1. Uzgoj i njega pasa. AGM, Samobor
 2. Bauer M. (1989): Pas moj prijatelj. Liber, Zagreb
 3. Tucak Z. i sur. (2004): Lovna kinologija, Sveučilište Osijek, Osijek
 4. Klever U. (1995): Velika knjiga o psima. Primula, Opatija
 5. Mustapić Z. (urednik) (2004): Lovstvo. Hrvatski lovački savez, Zagreb

Recommended literature

 1. Safner R. (2011Kinologija. AFZ, skripta
 2. Harper D. (2001): Odgoj i njega pasa. Dusević & Krsovnik, Rijeka
 3. Mareković A. (2002): Odgoj i školovanje ovčarskih pasa. AFZ, diplomski rad
 4. Bermanec P. (2000): Od šteneta do radnog psa. AFZ, diplomski rad
 5. Matanović S. (2013): Agresivno ponašanje pasa. AFZ, završni rad
 6. Fogle B. (2005): Nova enciklopedija pasa. Leo-commerce, Rijeka

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.