Print

Osnove vinogradarstva (132843)

Course coordinator

Course description

Cilj modula je stjecanje osnovnih znanja iz vinogradarstva za studente studija koji se obrazuju u području agroekologije, ekološke poljoprivrede, zaštite bilja i sl. Ovim studentima vinogradarstvo nije uža struka no poznavanje različitih proizvodnih sustava, pa tako i vinogradarskog, nužno je kao temelj za razumijevanje područja u kojima se obrazuju. Studenti će se upoznati sa značenjem vinogradarstva kao gospodarske grane, te će učiti o biologija i ekologija vinove loze kao i tehnologiji proizvodnje grožđa i najvažnijim sortama i podlogama.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Practicum: 10
Seminar: 12

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70%
Good (3): 71 - 80%
Very good (4): 81 - 90%
Excellent (5): 91 - 100%

General competencies

Predmet daje temeljna znanja o biologiji i ekologiji vinove loze kao i o tehnologiji vinogradarske proizvodnje. Stečena znanja nužan su preduvjet za razumijevanje i praćenje predmeta uže struke za studente studija Agroekologija, Ekološka poljoprivreda, Zaštita bilja i Biljne znanosti kao i nastavak školovanja na diplomskom studiju. Poznavanje tehnologije proizvodnje grožđa osposobljavaju buduće stručnjake za razumijevanje utjecaja vinogradarske proizvodnje na okoliš, specifičnosti ekološkog uzgoja te je temelj za rješavanje problema zaštite vinove loze od bolesti i štetnika.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Na dostupnom biljnom materijalu kao i u vinogradu studenti se praktično upoznaju sa građom pojedinih organa vinove loze. U svrhu upoznavanja s tehnologijom proizvodnje sadnog materijala studenti u praktikumu pripremaju reznice podloga i plemki te se uče tehnikama cijepljenja. Na terenskim vježbama u vinogradi studenti se upoznaju sa sustavima uzdržavanja tla, rezom vinove loze u zrelo, sustavima uzgoja trsa te organizacijom vinogradarske površine.
 • Seminari
  Seminari vezani uz različite teme, služe kao nadopuna sadržajima obrađenim na predavanju. Grupa studenata izrađuju pisani rad te ga prezentiraju ostalim studentima stječući vještine prikupljanja i obrade literature te izrade i javnog prezentiranja svojih postignuća.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti važnost vinogradarstva kao gospodarske grane u svijetu i Hrvatskoj seminarski rad, test znanja, završni ispit
Prepoznati i opisati građu i funkciju organa vinove loze vježbe u praktikumu, test znanja, završni ispit
Opisati faze godišnjeg biološkog ciklusa i najvažnije fiziološke procese kod vinove loze seminarski rad, test znanja, završni ispit
Vrednovati klimatske podatke sa stanovišta prikladnosti za uzgoj vinove loze vježbe u praktikumu, seminarski rad, test znanja, završni ispit
Objasniti važnost korištenja loznih podloga i odabira sorata prikladnih za pojedina vinogradarska područja seminarski rad, test znanja, završni ispit
Opisati najvažnije agro- i ampelotehničke zahvate u vinogradarstvu i argumentirati njihovu važnost seminarski rad, vježbe na terenu, test znanja, završni ispit
Opisati postupak razmnožavanja i proizvodnje sadnog materijala seminarski rad, vježbe u praktikumu, test znanja, završni ispit
Pripremi i prezenti seminarski rad na zadanu temu u suradnji s grupom studenata seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje izravne nastave - predavanja, vježbe. Osmišljavanje tema za seminarske radove i sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, izrada i prezentiranje seminarskog rada. Polaganje ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Predavanja+vježbe 46 46 1,5
Izrada i prezentacija seminarskog rada (S) 20% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 44 1,5
Test znanja 1 (T1) 40% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 45 1,5
Test znanja 2 (T2) 40% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 45 1,5
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit* (ZI) 80% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
90 3

* studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom usmenom ispitu koji čini 80% ocjene, a preostalih 20% čini ocjena seminarskog rada

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada i prezentacija seminarskog rada (S) u ocjeni sadržaj pisanog rada sudjeluje 70%, a prezentacija 30%

Weekly class schedule

 1. Povijest uzgoja vinove loze. Vinova loza i njezini srodnici. 2P + 2S
 2. Važnost vinogradarstva kao gospodarske grane u Hrvatskoj i svijetu. 2 P + 2S
 3. Građa i funkcija vegetativnih i generativnih organa vinove loze. 4 P + 4 V
 4. Godišnji biološki ciklus vinove loze. Utjecaj klimatskih čimbenika na pravilno odvijanje pojedinih fenofaza. P2
 5. Najvažniji fiziološki procesi vinove loze. P2
 6. Okolišni uvjeti prikladni za uzgoj vinove loze. Klimatski pokazatelji pri procjeni prikladnosti područja za uzgoj vinove loze. Oštećenja izazvana ekstremnim klimatskim uvjetima. P4 + S2
 7. Regionalizacija vinogradarskih područja u RH P2 + S2
 8. Razmnožavanje vinove loze i lozno rasadničarstvo P2 + V2
 9. Značaj podloga u vinogradarstvu. Podjela loznih podloga po podrijetlu. Značajke najvažnijih loznih podloga P2 + S2
 10. Podizanje vinograda. Uređenje proizvodnog prostora. Popravak fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla. Organizacija proizvodnog prostora. Tehnike sadnje. P4
 11. Sustavi uzgoja trsa vinove loze. Formiranje sustava uzgoja i postavljanje naslona u vinogradu. Njega mladog vinograda P2
 12. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradu. P2
 13. Ishrana i gnojidba rodnog vinograda P2
 14. Ampelotehnički zahvati u vinogradu - rez u zrelo, zahvati zelenog reza. P4 + V4
 15. Značajke najvažnijih sorata koje se uzgajaju na području Hrvatske. P2 + S2

Obligatory literature

 1. Mirošević, N., Karoglan Kontić, J. (2008). Vinogradarstvo. Nakladni zavod Globus, Zagreb

Recommended literature

 1. PowerPoint-prezentacije
 2. Maletić E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I. (2008). Vinova loza-ampelografija, ekologija, oplemenjivanje. Školska knjiga, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.