Print

Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi (157469)

Course coordinator

Course description

Modul upoznaje studente s tendencijama koje se javljaju u recentnoj produkciji i teoriji krajobrazne arhitekture, kako na svjetskom tako i na nivou Hrvatske, kroz sučeljavanje suvremenih radova s radovima značajnih teoretičara i projektanata 20. stoljeća koji su imali važan utjecali na razvoj profesije krajobrazne arhitekture. Studenti će razvijati znanje o suvremenom krajobraznom oblikovanju kroz detaljne analize projekata.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 4
Seminar: 10
Design exercises: 16

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Description

Prezentacije, seminarski radovi, aktivno sudjelovanje u raspravama.

General competencies

Predmet osposobljava studente za racionalan analitički pristup projektiranom ili izvedenom djelu, te za kritičko promišljanje i ispitivanja novijih teoretskih tekstova, kao i odnosa teorije i prakse u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja tematskoh cjelina prema nastavnom planu.
 • Konzultacije
  Jednom tjedno, prema potrebi uz prethodan dogovor
 • Terenske vježbe
  Obilazak domaćih ili inozemnih recentninh realizacija iz područja krajobraznog oblikovanja.
 • Seminari
  Prezentacije i kritička promišljanja o suvremenim projektima krajobraznog uređenja. Predaja u pismenom obliku.
 • Projektantske vježbe
  Analiza suvremenih projekata krajobraznog oblikovanja. Predaja u pismenom obliku.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati, procijeniti i ocijeniti postojeći krajobraz Pismeni, Usmeni , Projektantske vježbe
Razlikovati tipologiju otvorenih prostora urbanih i ruralnih sredina te utvrditi njihove oblikovne značajke Pismeni, Usmeni
Prepoznati važnost zbivanja u krajobraznoj arhitekturi Seminar, Pismeni, Usmeni
Prepoznati pristupe generiranja krajobraznih oblika / kompozicija Projektantske vježbe

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan redovne nastave.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminari 25 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Projektantske vježbe 25 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Usmeni ispit 50 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminari Prema nastavnim planu Do kraja semestra
Projektantske vježbe Prema nastavnim planu Do kraja semestra
Usmeni ispit Tijekom semestra Do kraja semestra

Weekly class schedule

 1. (P) Uvod u modul, Pregled teoretskih koncepata i trendova u krajobraznom oblikovanju 20. st. (PV) Analiza kompozicija relevantnih djela krajobraznog oblikovanja 20.st.
 2. (P) Različiti oblici turizma i njihov odnos prema krajobrazu. (PV) Analiza realizacija turističkih kompleksa i njihovog odnosa prema krajobrazu.
 3. (P) Trendovi krajobraznog oblikovanja u 21. st. Ekološko oblikovanje. Održivi pristupi regeneraciji napuštenih kompleksa, (PV) Analiza kompozicija relevantnih primjera (projekti i realizacije).
 4. (P) Urbana zelena infrastrktura. (PV) Analiza inozemnih primjera urbane zelene infrastrukture.
 5. (P, PV) Održivi pristupi u oblikovanju otvorenog prostora. Analiza kompozicija relevantnih primjera (projekti i realizacije).
 6. (P, S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – memorijalni prostori (projekti i realizacije).
 7. (P,S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – različiti oblici stanovanja i krajobraz za stariju populaciju (projekti i realizacije).
 8. (P,PV) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – dječja igra (projekti i realizacije).
 9. (P,S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – urbani vrtovi (projekti i realizacije).
 10. (P,PV) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – prostori uz vodu (projekti i realizacije).
 11. (P,PV) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – muzeji (projekti i realizacije).
 12. (P,PV) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja – zeleni krovovi, vertikalni vrtovi i zelena arhitektura(projekti i realizacije).
 13. Terenska nastava
 14. (P,S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja (projekti i realizacije) – tema prema odabiru studenata.
 15. (P, S) Suvremena praksa krajobraznog oblikovanja (projekti i realizacije) – tema prema odabiru studenata.

Obligatory literature

 1. Gaventa, S. (2006). New Public Spaces. Octopus publishing group Swaffield, S. (2002), Theory in Landscape architecture, University of Pennsylvania Press
 2. Landscape Architecture Europe Foundation (ur.) (2006). Landscape Architecure Europe: Fieldwork. Birkhäuser, Basel
 3. Murphy, M. D. (2005). Landscape architecture theory: an evolving body of thought. Waveland Press, Inc, USA
 4. Richardson, T. (2011). Futurescapes - designers for tomorrow's outdoor spaces. Thames & Hudson, London

Recommended literature

 1. www. Landezine.com
 2. Arnheim, R. (1977). The dynamics of architectural form, Berkely
 3. Jodidio, P. (2012). Landscape architecture now!, Taschen GMBH
 4. Swaffield, S. (2002). Theory in landscape architecture- a reader, University of Pennsylvania Press
 5. Treib, M., Imbert, D. (1993). Modern Landscape Architecture: A critical review, Cambridge, Massachusetts, MIT Press
 6. Walker, P., Simo, M. (1994). Invisible gardens: The search for modernism in the American Landscape, Cambridge, Massachusetts, MIT Press

Similar course at related universities

 • Contemporary landscape architecture, Universität für Bodenkultur Wien

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.