Print

Precizna poljoprivreda (132890)

Course coordinator

Course description

Početak introdukcije informacijskih i svemirskih tehnologija (GIS, GPS) u poljoprivredu tijekom ’90-tih godina 20-tog stoljeća označio je novu stepenicu razvoja poljoprivrede kojom je nadzor i upravljanje cjelokupnom proizvodnjom, a posebice strojevima i opremom, donio dotad nezamislive mogućnosti upravljanja strojevima i cjelokupnom tehnologijom proizvodnje, oslobađajući proizvođače zamornih i tegobnih poslova , dajući im vrijeme za analiziranje rezultata, detaljnu i preciznu provedbu agrotehnike, te sustavno ”praćenje” poslova i optimizaciju ukupnog poslovanja gospodarstva. Program modula Precizna poljoprivreda omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja o funkcioniranju informacijskih sustava (Geographical Information System, Global Positioning System, Variable Rate Technology), te njihovoj implementaciji u obavljanje glavnih poslova poput: obrade tla, sjetve, gnojidbe, zaštite i žetve.
Programski dijelovi modula su:
Precizna poljoprivreda: povijesni temelji pojave i razvoja, sadašnjost i budućnost
Snimanje prostorne varijabilnosti tala i usjeva (prostorna varijabilnost usjeva-kultura, daljinska snimanja, fotografiranje iz zraka, senzori na površini Zemlje, prostorna varijabilnost tala)
Geografski Informacijski Sustav GIS (uvod u izradu digitalnih karata)
Sustavi pozicioniranja i ”navigacije” (pozicioniranje sa Zemlje, Globalno pozicioniranje - GNSS)
Sustav potpore odlučivanju (uvod u sustave baza podataka, algoritmi tehnologije varijabilnog doziranja)
Komunikacija sustava rukovatelj<>traktor<>oruđe-stroj (Traktorski BUS CAN koncept, BUS CAN priključka, međunarodna standardizacija)
Tehnologija Varijabilnog Doziranja (VRT) (gnojidba, sjetva, zaštita bilja)
Kartiranje uroda usjeva
Ekonomski aspekti precizne poljoprivrede (investicija i radni troškovi, ekonomska i ekološka korist)
Polaganje ispita obavlja se pisanim seminarskim radom i njegovom prezentacijom na usmenom ispitu.

Type of course

 • Diplomski studij / Agroekologija / Agroekologija (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 15
Seminar: 15

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju teorijska i praktična znanja iz područja primjene sustava Precizne poljoprivrede uključujući osnove funkcioniranja sustava, potencijale budućeg razvoja, osnove upravljanja bazama podataka i sustavom odlučivanja, funkcioniranje i primjenu različitih tehničkih rješenja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
objasniti i procijeniti važnost temeljnih IT sustava Precizne poljoprivrede Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
odabrati osnovne komponente jednostavne i složenije opreme za ”navigaciju” i upravljanje poljoprivrednim strojevima i oruđima Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
odabrati odgovarajuće metode i instrumente za daljinska snimanja u poljoprivredi Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
organizirati jednostavnu bazu podataka osnovom prikupljenih podataka o prostornoj varijabilnosti Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
primijeniti tehnologije promjenjivog doziranja kao odgovor na prostornu varijabilnost Seminar, Pismeni, Usmeni ispit
optimizirati proizvodnju usjeva uz razumijevanje i primjenu sofisticiranih modela uzgoja usjeva Seminar, Pismeni, Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem modula, održava konzultacije, te provjerava i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit. Svi nastavni materijali su dostupni u MOODLE sustavu, kao i komunikacija sa studentima.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadataka sa vježbi i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje nastave (prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu), te redovno rješavanje svih zadataka s vježbi i izrada seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja+vježbe) 45 45 1,5
Seminarski rad (S) 50% 15 75 2,5
Usmeni ispit (UI) 50% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
UKUPNO 100% S+UI 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad (S) Student treba izraditi seminarski rad s tematikom iz područja predmeta Precizna poljoprivreda. Prije izlaska na usmeni ispit.
Usmeni ispit (UI) spitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. U sklopu usmenih ispita održava se i rasprava s tematikom seminarskih radova. Prijavljuje se u sustavu ISVU.

Weekly class schedule

 1. Precizna poljoprivreda: povijesni temelji, sadašnjost i budućnost razvoja tehnoloških sustava.
 2. Prostorna varijabilnost tala i usjeva-kultura
 3. Daljinska snimanja: snimanja iz zraka, snimanja iz svemira, fotogrametrija.
 4. Senzori u preciznoj poljoprivredi: mjerenje fizikalnih veličina, mjerni pretvornici.
 5. Geografski Informacijski Sustav (GIS) u poljoprivredi.
 6. Uvod u izradu digitalnih karata, korištenje karata sa sustavima globalnog pozicioniranja.
 7. Sustavi pozicioniranja i ”navigacije”: pozicioniranje sa Zemlje, Globalno pozicioniranje - GNSS.
 8. Sustavi poboljšanja preciznosti globalnog sustava pozicioniranja – korekcijski signali: DGPS, RTK, EGNOS, WAAS.
 9. Sustav potpore odlučivanju, uvod u baze podataka, algoritmi varijabilnog doziranja.
 10. Komunikacijski sustavi rukovatelj<>traktor<>oruđe-stroj, traktorski CAN BUS, međunarodna standardizacija.
 11. Tehnologija varijabilnog doziranja (VRT): gnojidba, sjetva, zaštita bilja.
 12. Mjerenje i kartiranje uroda usjeva.
 13. Ekonomski aspekti precizne poljoprivrede: investicije i radni troškovi.
 14. Ekološki aspekti precizne poljoprivrede: gospodarenje resursima i repromaterijalima.
 15. Prezentacija i ocjena seminarskog rada.

Obligatory literature

 1. Precision Agriculture. Biosystems Engineering, special issue. Vol 84 (4)
 2. Aurnhammer, H., Schueller, K.J. (1998). Precision Farming. -in: CIGR Handbook of Agricultural Engineering ASAE, St. Joseph, Michigan, vol. 3, 589-616
 3. Oluić, M. (2001). Snimanja i istraživanja Zemlje iz svemira. Zagreb, HAZU.
 4. Hengl, T. (2001). Satelitska navigacija, GPS-trendovi i primjena. –u: Strojarstvo 43(1-3), 49-56.
 5. CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Vol 6. Information Technology (2006). St. Joseph, Michigan: ASABE

Recommended literature

 1. Brasse, T. (2005). Precision Agriculture. Delmar Cengage Learning.
 2. Srinivasan, A. (2006). Handbook of Precision Agriculture: Principles and Applications. CRC Press.
 3. Stafford, J.V. (2013). Precision Agriculture ’13. Wageningen Academic Press.
 4. http://www.gps.gov
 5. http://www.caseih.com/en_us/afs/Pages/Home.aspx
 6. http://www.precisionagriculture.com.au
 7. http://ag.topconpositioning.com
 8. http://www.trimble.com/agriculture/index.aspx
 9. http://www.evergreen-implement.com/precision-agriculture/

Similar course at related universities

 • Precision Farming, University of Hohenheim, Germany
 • Introduction to Precision Agriculture, University of BOKU, Austria
 • Precision Farming, Iowa State University, USA

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.