Print

Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)

Course coordinator

Course description

Predmet „Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja“ obuhvaća suvremenu tehniku koja se koristi prilikom pripreme tla za sjetvu i sadnju povrća i ukrasnog bilja, kultiviranje i prihrana, opremu za aplikaciju pesticida, te strojna berba povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja (lavanda, kadulja, smilje idr.).
Cjelokupni program predmeta omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom u uzgoju povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja na otvorenom i zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici). Studenti se upoznaju s teoretskom načinom rada strojeva i njihovih radnih elemenata, te njihovim podešavanjem i korištenjem. Praktična primjena rada strojeva omogućena je u praksi kroz terensku nastavu. Nastava će se provoditi putem predavanja, seminara, auditornih vježbi i putem terenske nastave.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 4 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 35
Auditory exercises: 15
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70%
Good (3): 71 - 80%
Very good (4): 81 - 90%
Excellent (5): 91 - 100%

General competencies

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u uzgoju povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Time će studentima biti omogućeno stjecanje novih znanja u razvoju tehnike i tehnologije prethodno navedenih segmenata u uzgoju povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Procijeniti važnost temeljnih tehničko eksploatacijskih značajki novih generacija strojeva i opreme u uzgoju povrća i ukrasnog bilja Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti utjecaj strojeva i opreme na radni učinak i kvalitetu rada Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati nove tehnologije kojima će se smanjiti potreba za ljudskim radom tijekom berbe povrća Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati najprikladnije strojeve za održavanje tla u uzgoju povrća i ukrasnog bilja Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti načela rada strojeva za aplikaciju pesticida u uzgoju povrća i ukrasnog bilja Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati i objasniti prikladne strojeve za berbu povrća i ljekovitog bilja Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti trendove razvoja tehnike u uzgoju povrća i ukrasnog bilja na otvorenom i zaštićenim prostoru Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se rješavaju računski zadaci vezani uz nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnog ispita.
Ispravljanje parcijalnih ispita.
Usmeno ispitivanje.

Students' obligations

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka (uvjet za potpis)
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.parcijalni ispit 50% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
2.parcijalni ispit 50% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Tehnika za pripremu tla za uzgoj povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja
 2. Strojevi za organsku i mineralnu gnojidbu
 3. Oprema za izradu gredica
 4. Oprema za navodnjavanje povrća
 5. Strojna sadnja i sjetva povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja
 6. Strojevi za kultivaciju i prihranu
 7. Oprema za uzgoj povrća i ukrasnog bilja u zaštićenom prostoru
 8. I parcijalni ispit (kolokvij)
 9. Sustavi grijanja u plastenicima i staklenicima
 10. Oprema za navodnjavanje i ishranu povrća u zaštićenom prostoru
 11. Strojna berba lisnatog povrća
 12. Strojna berba korjenastog povrća
 13. Strojna berba gomoljastog povrća
 14. Strojna berba ljekovitog bilja
 15. II parcijalni ispit (kolokvij)

Obligatory literature

 1. Sito, S., Bilandžija, N. (2015): Tehnika u uzgoju povrća. Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu.
 2. Sito, S., Bilandžija, N. (2015): Tehnika u uzgoju ukrasnog, začinskog i ljekovitog bilja. Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu

Recommended literature

 1. Lešić, R.; Borošić, J.; Buturac, I.; Ćustić, M.; Poljak, M.; Romić, D. (2002): Povrćarstvo. Zrinski d.d., Čakovec.
 2. Šilješ, I., Grozdanić, Đ., Gregesina, I. (1992): Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb.
 3. W. Fruhstorfer et al. (2004): Agrarwirtschaft Grundstufe Landwirt. BLV Verlagsgesellschaft, München, Deutschland.
 4. B. Bell, S. Cousins (1997): Machinery for Horticulture. Farming Press, Ipswich, United Kingdom.

Similar course at related universities

 • Grundlagen der Agrartechnik II. Fakultät Agrarwissenschaften Universität Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.