Print

Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)

Course coordinator

Course description

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za studij i uspješan rad u struci. Programski dijelovi modula su sljedeći: Stanište trajnica šume i šumskog ruba, Stanište trajnica otvorenih površina. Studenti upoznaju biljne zajednice trajnica u primjeni na gradskim površinama zelenila te principe oblikovanja s trajnicama. Dobivena znanja iz ovog područja neophodna su za za kreiranje različitih staništa. Putem aktivnog sudjelovanja u nastavi student stječe vještine slaganja kompozicije s trajnicama u sustavu gradskog zelenila. Stanište trajnica kamenjare, Stanište trajnica gredice, Stanište trajnica vode i vodenog ruba.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Practicum: 10
Seminar: 26

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja koja će moći primijeniti u rasadničarskoj proizvodnji trajnica te u njihovoj primjeni na javnim površinama zelenila.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati staništa za sadnju trajnica prema modelu Hansen-a i Stahl-a na javnim zelenim površinama. Pismeni ispit
Prepoznati trajnice koje su preporučljive za primjenu na pojedina staništa. Pismeni ispit
Objasniti kompleksnost interakcijskih odnosa biljke i staništa kao i utjecaj ekoloških uvjeta i antropogenog djelovanja na strukturu i funkciju cvjetnih gredica u javnom prostoru. Pismeni ispit
Izraditi prijedlog sadnje cvjetne gredice s trajnicama za pojedina staništa u sustavu javnog zelenila. Seminarski rad
Odrediti optimalan način i vrijeme razmnožavanja za pojedine grupe trajnica Pismeni ispit
Provesti istraživanja iz područja proizvodnje i primjene trajnica. Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje usmenog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave(predavanja i vježbe) 34 34 1.1
Parcijalni ispit (P1) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
21,5 0.7
Parcijalni ispit (P2) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
21,5 0.7
Parcijalni ispit (P3) 15% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
21,5 0.7
Parcijalni ispit (P4) 15% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
21,5 0.7
Seminar (S) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 60 2.1
UKUPNO 100% (P1+P2+P3+P4+S)/100 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminar Individualna izrada i prezentacija radova iz nastavnog gradiva. 3. tjedan, 5.-7. tjedan, 11.-12. tjedan, 14. tjedan Na ispitnim rokovima.
Parcijalni ispit (P1 - P4) Sastoji se od po pet pitanja kojima se testira sposobnost studenta za povezivanjem činjenica i sposobnost zaključivanja. 4. tjedan, 8. tjedan, 13. tjedan, 15. tjedan

Weekly class schedule

 1. Uvodni dio: definicija i podjela javnih površina, povijest primjene trajnica na javnim površinama.
 2. Definicija i podjela staništa za trajnice na javnim površinama prema Hansen-u i Stahl-u.
 3. Trajnice staništa šume. Odabrane vrste trajnica koje se koriste za sadnju na stanište šume i šumskog ruba.
 4. Trajnice staništa šumskog ruba“Dudszus” krug za sadnju trajnica ispod krošnje drveća. Trajnice sjene i polusjene za novoformirane pejzažne zone.
 5. Trajnice sjene i polusjene unutar “zrele šume” u parku ili vrtu. Trajnice za posebne položaje u sjeni i polusjeni.
 6. Trajnice staništa otvorenih površina. Trajnice kao zamjena za travnjak. Cvatuća livada i ostali tipovi travnjaka.
 7. Trajnice za suha staništa (porijeklom iz stepa i prerija). Trajnice za sunce i svjetlu sjenu na vlažnom i močvarnom tlu. Odabrane vrste trajnica koje se koriste za sadnju na stanište otvorenih površina.
 8. Trajnice staništa gredice. Trajnice za sjenovite položaje u vrtu i parku. Sjevernoameričke trajnice za sunčane položaje u umjereno vlažnom do umjereno močbvarnom tlu. Kratkoživuće trajnice. Trajnice za entuzijaste.
 9. Trajnice seoskih vrtova. Staništa trajnica u primjeni na gradskim površinama zelenila.
 10. Trajnice staništa gredice. Odabrane vrste trajnica koje se koriste za sadnju na stanište gredice.
 11. Trajnice staništa kamenjare. Trajnice pogodne za sadnju na formalnu kamenjaru. Trajnice za pješčane i šljunkovite, sunčane i suhe položaje. Vrste za vlažne položaje u kamenjari.
 12. Trajnice staništa kamenjare. Odabrane vrste trajnica koje se koriste za sadnju na stanište kamenjare . Staništa trajnica u primjeni na gradskim površinama zelenila.
 13. Trajnice staništa vode i vodenog ruba. Trajnice za sadnju na rub umjetnoh jezera bez vlažnih rubova.
 14. Trajnice za vlažne rubove i plitku vodu. Vrste sporog rasta. Trajnice s plutajućim lišćem za mirnu vodu. Trajnice za brzake.
 15. Rasadničarska proizvodnja trajnica.

Obligatory literature

 1. Hansen, R., Stahl, F.(1993). Perennials and Their Garden Habitats, Cambridge University Press.
 2. Nau, J.(1996).Ball Perennial Manual: propagation and production. Batavia: Ball Publishing.
 3. Oudolf, P., Kingsbury, N. (2013). Planting – a New Perspective. London: Timber Press.

Recommended literature

 1. Wildermuth, H. (1994). Priroda kao zadaća. Zagreb: Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine.
 2. Simon, H., Jelitto, L., Schacht, W. (2002). Die Freiland-Schmuckstauden. Stuttgart: Ulmer.
 3. Jellito, L., Schacht, W.(1990). Hardy Herbaceous Perennialas. Portland, London: Timber Press.

Similar course at related universities

 • Ornamental and Landscape Ecology, Michigan State University, Department of Horticulture
 • Landscape Plant Materials II, Washington State University, Department of Horticulture
 • Use of ornamental and scented plants, Universität für Bodenkultur Wien
 • Colour in garden design, Universität für Bodenkultur Wien

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.