Print

Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (98398)

Course coordinator

Course description

Modul Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka daje temeljna znanja o poremećajima u mijeni tvari, zaraznim i parazitarnim bolesti s sposebnim osvrtom na zoonoze, unutrašnje bolesti, patologiju reprodukcije i vimena, bolesti ekstremiteta, utjecaj mikroklime na proizvodnju mesa i mlijeka. Sigurnost hrane, važnost zoonoza u stočarskoj proizvodnji i javnom zdravstvu. Najvažnije zoonoze u Hrvatskoj. Detaljno će biti opisane trihinoskopija, koprološka pretraga, klinčki pregled vimena organoleptički pregled mlijeka, mastitis test, tuberkulinizacija, korekcija papaka preživača, određivanje mikroklime u nastambama za stoku. Bit će opisane temeljne smjernice u zaštiti zdravlja životinja odnosno u planiranju preventivnih zahvata.

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 50-60%
Good (3): 61-75%
Very good (4): 76-85%
Excellent (5): 86-100%

Description

Usmeni – jedno pitanje iz svakog poglavlja modula

General competencies

Nakon završetka modula studenti će znati čimbenike koji su važni za proizvodnju higijenski odnosno zdravstveno ispravnih animalnih sirovina (mesa i mlijeka). Znat će bolesti koje mogu ugroziti zdravlje životinja, stvoriti gubitke u stočarskoj proizvodnji. Znati će najvažnije zoonoze u Hrvatskoj kako ih prepoznati i postupiti u slučaju sumnje na bolest ili njezinog izbijanja. Znat će osnovne dijagnostičke zahvate koji mogu pomoći u pravovremenom otkrivanju bolesti. Moći će planirati preventivne zahvate kako bi zaštitili zdravlje životinja i ljudi.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Sveobuhvatno temeljno znanje o svim čimbenicima u stočarstvu važnim za proizvodnju higijenski ispravnih animalnih proizvoda. Usmeni
Kako prepoznati sumnjivu ili bolesnu životinju. Usmeni
Dobit će informaciju o poremećajima u mijeni tvari, zaraznim i parazitarnim bolesti s posebnim osvrtom na zoonoze, unutrašnje bolesti, patologiju reprodukcije i vimena, bolesti ekstremiteta, utjecaj mikroklime na proizvodnju mesa i mlijeka. Usmeni
Sigurnosti hrane, važnost zoonoza u stočarskoj proizvodnji i javnom zdravstvu. Usmeni
Detaljno će znati opisati trihinoskopiju, koprološku pretragu, pregled ženskih spolnih organa, klinčki pregled vimena organoleptički pregled mlijeka, mastitis test, tuberkulinizacija, korekciju papaka preživača, određivanje mikroklime u nastambama za stoku. Usmeni
Znati temeljne smjernice u zaštiti zdravlja životinja odnosno u planiranju preventivnih zahvata. Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Redovito i kvalitetno držati nastavu

Students' obligations

Redovito dolaziti i sudjelovati u nastavi

Weekly class schedule

 1. Etiologija bolesti. atrofije, hipertrofije, poremećaji u mijeni bjelančevina, ugljikohidrata, masti, minerala, tkivne tekućine, pigmenta, nekroze, opća smrt organizma. Upale.
 2. Karakteristike zaraznih bolesti i zoonoza.
 3. Bjesnoća, bruceloza, bedrenica, tuberkuloza, listerioza, Q groznica, salmoneloze.
 4. Karakteristike parazitskih bolesti, trakavičavosti preživača i mesojeda, askaridoza, ehinokokoza.
 5. Trihineloza, cisticerkoza T. solium, T. saginata, singamoza, ektoparaziti životinja (krpelji, uši, buhe, muhe, obadi, dezinsekcija – deakarizacija.Trihineloskopija.
 6. Bolesti probavnog sustava domaćih životinja.
 7. Patologija reprodukcije domaćih životinja.
 8. Povrede tijekom poroda, ležanje prije i nakon poroda, puerperalna infekcija i intoksikacija, higijena mužnje i etiologija mastitisa, upala vimena krava, upala vimena koza, upala vimena ovaca.
 9. Upala vimena kobila, upala vimena krmača, upala vimena kunica, dijagnostika upala vimena (klinička, organoleptičkipregled mlijeka, somatske stanice, mikrobiloška pretraga sekreta iz vimena.
 10. Utjecaj stadija proizvodnje na pojavu bolesti, zdravlje stada.
 11. Utjecaj fizikalnih, plinskih i korpuskularnih čimbenika mikroklime na proizvodnju mesa, jaja i mlijeka.
 12. Metode i postupci određivanja mikroklime.
 13. Klinički pregled domaćih životinja, pregled ženskih spolnih organa, klinički pregled vimena, organoleptički pregled mlijeka, mastitis test.
 14. Terenska nastava
 15. Terenska nastava

Obligatory literature

 1. Rupić,V. (2009). Zaštita zdravlja domaćih životinja. Dio 1: Unutrašnje i kirurške bolesti,. Zagreb: HMU.
 2. Rupić ,V. (2009). Zaštita zdravlja domaćih životinja. Dio 2: Zarazne i parazitske (nametničke) bolesti. Zagreb: HMU.
 3. Rupić, V. (2010). Zaštita zdravlja domaćih životinja. Dio 3: Fiziologija i patologija reprodukcije. Zagreb: izd. autora.
 4. Rupić, V. (2010). Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Čakovec: Zrinski d.d.
 5. Rupić, V. (1994). Dijagnosticiranje zaraznih bolesti životinja i upala vimena. Zagreb: Agronomski fakultet.

Recommended literature

 1. Cvetnić, Ž. (2013). Bakterijske i gljivične zoonoze. Zagreb: Medicinska naklada.Predavanja
 2. Pugh ,D.G., Baird ,A.N. (2012). Sheep and goat medicine. -2nd ed., Elsevier.
 3. Divers, J.D., Peek, S.F. (2008). Diseseas of dairy cattle. Saunders Elsevier.

Similar course at related universities

 • Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – Higijena i tehnologija hrane

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.