Print

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191)

Course coordinators

Course description

Cilj Tjelesne i zdravstvene kulture 3 (TZK3) je učenje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja za studente koji prvi puta pohađaju izabranu kineziološku aktivnost. Za studente koji su tijekom prve godine studija pohađali istu kineziološku aktivnost cilj je usavršavanje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja. Na praktičnim vježbama i putem e-učenja studenti će se informirati o obilježjima zanimanja po završnosti studija i potrebama razvoja određenih osobina, znanja i sposobnosti.

Type of course

ECTS: 0.50

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Auditory exercises: 30

Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Description

Studenti na početku trećeg semestra mogu izabrati jednu do dvije aktivnosti s obzirom na interes, zdravstveni status, prethodno usvojena motorička znanja i obveze u studiju. Tijekom semestra obvezni su redovito dolaziti na vježbe. Nema ocjenjivanja.

General competencies

Sposobnost korištenja novog znanja u praksi, umrežavanje i stvaranje novih kontakata, upravljanje vlastitim vremenom u procesu učenja i sposobnost rada u timu.

Types of instruction

 • Ostalo
  e-zadaće (teorijske informacije o zdravlju, prehrani i tjelesnom vježbanju)
 • Vježbe
  Praktične vježbe u različitim sportskim objektima ovisno o izboru aktivnosti

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Preispitati pojedine kineziološke aktivnosti s obzirom na osobno iskustvo 2. Izdovojiti spefična motorička znanja i vještine u funkciji obavljanja zanimanja 3. Demonstrirati specifične vježbe iz izborne kineziološke aktivnosti

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
redoviti dolasci na vježbe iz izborne aktivnosti minimalno 12 dolazaka 12 15 0,5

Weekly class schedule

 1. Prijave studenata za kineziološke aktivnosti, definiranje rasporeda, grupa i obveza studenata u trećem semestru prema angažiranosti u sportu i prema zdravstvenim obilježjima.
 2. Provjera motoričkih znanja i sposobnosti u izbornoj aktivnosti.
 3. Obilježja zanimanja s obzirom na vrstu studijskog programa i izbor kinezioloških aktivnosti koje preventivno djeluju na posljedice uzrokovane dugotrajnim radom.
 4. Učenje novih motoričkih znanja i/ili usavršavanje za studente veće razine motoričkih znanja.
 5. Učenje novih motoričkih znanja i/ili usavršavanje za studente veće razine motoričkih znanja.
 6. Učenje novih motoričkih znanja i/ili usavršavanje za studente veće razine motoričkih znanja.
 7. Učenje novih motoričkih znanja i/ili usavršavanje za studente veće razine motoričkih znanja.
 8. Vježbe disanja i vježbe relaksacije specifične za izbornu aktivnost.
 9. Prehrana studenata primjerena većim intelektualnim i tjelesnim naporima.
 10. Informiranje o zdravlju i utjecaju izborne aktivnosti na zdravlje.
 11. Specifična teorijska i praktična znanja iz izbornog sporta i/ili aktivnosti: povijest, pravila i dr.
 12. Osnove programiranja u svrhu unapređenja dominantnih motoričkih sposobnosti u izbornoj aktivnosti.
 13. Učenje novih tehničkih i taktičkih elemenata u izbornoj aktivnosti.
 14. Analiza postignutih ishoda kao povratna informacija studentima.
 15. Analiza postignutih ishoda kao povratna informacija studentima.

Recommended literature

 1. Bos, K. (2004.) Hodanjem do zdravlja, Mozaik knjiga 2. Colwin, C., M. (1998).
 2. Plivanjem za 21. Stoljeće, Gopal d.o.o.
 3. Cook, B., C. (1996) Strength Basics. Your Guide to Resistance Training for Health and Optimal Performance, Human Kinetics.
 4. Ćurković, S. (2010). Kineziološke aktivnosti i rizična ponašanja studenata, Disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 5. Janković, V. i Marelić, N. (1995). Odbojka, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu
 6. Markežić, D. (2011.) Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Diplomski rad, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Neljak, B. i Caput-Jogunica, R. (2012) Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Sertić, H. (2005) Osnove borilačkih vještina, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 9. Šnajder, V. (1995) Od starta do cilja, Školske novine, Zagreb
 10. Švenda, D. (2013.) Kvaliteta slobodnog vremena studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Završni rad, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 11. Zbornik radova Međunarodna znanstveno stručna konferencija Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, ur. M. Andrijašević (2008) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Similar course at related universities

 • Predmet je obvezan na svim hrvatskim visokim učilištima.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.