Print

Osnove tehnike i energetike obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (197972)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je obraditi uvodna poglavlja u proizvodnji obnovljivih izvora energije u poljoprivredi i gospodarenje otpadom s
posebnim naglaskom na sličnosti i specifičnosti tehničkih elemenata opreme i strojeva.

Type of course

ECTS: 5.00

English language: L1

E-learning: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70 %
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): 91-100 %

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati pozicije i trendove u poljoprivrednoj proizvodnji u zemlji i inozemstvu s naglaskom na ulogu obnovljivih izvora energije i održivog gospodarenje otpadom.
Definirati elemente sustava različitih tehnologija proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom u poljoprivredi te ocijeniti njihovu kvalitetu u pogledu održivog gospodarenja resursima i zaštiti okoliša.

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnici predaju gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjeravaju naučeno gradivo i vrednuju usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, pismeni ili usmeni ispit

Students' obligations

Studenti su obavezni prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i vježbi, prema Pravilniku o studiranju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu

Obligatory literature

  1. Brkić, M. (2004). Termotehnika u poljoprivredi. 1. dio Tehnička termodinamika. Udžbenik Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  2. Brkić, M., Janić, T., Somer, D. (2006). Termotehnika u poljoprivredi. 2. dio Procesna tehnika i energetika. Udžbenik Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
  3. Hnatko, E. (2001). Osnove termodinamike i termotehnike. Udžbenik Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.