Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu

Competition title: Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 1,967,000.00

Funded amount: HRK 1,967,000.00

Start date: 2017/04/01

End date: 2019/04/01

Abstract

Od svih ekstremnih vremenskih nepogoda izazvanih klimatskim promjenama suša ima najveći ekonomski utjecaj na društvo (1).Suša je glavni i najčešći uzrok nerentabilnih prinosa najvažnijih poljoprivrednih kultura u RH (2). Prema globalnim i lokalnim scenarijima klimatskih promjena, u bližoj budućnosti se očekuju sve češće suše jačeg intenziteta (3), a što će utjecati na održivost proizvodnje najvažnijih poljoprivrednih kultura od strateške važnosti za RH.
U dvije uzastopne godine ispitat će se genetsku adaptabilnost najvažnijih i najnovijih sorata kukuruza i soje u pogledu tolerantnosti na sušu radi identifikacije superiorne germplazme i metoda selekcije za potrebe oplemenjivanja. Konzorcij od 9 istraživačkih organizacija provest će poljske pokuse na 20 lokacija širom Hrvatske (kontinentalno i priobalno područje) s namjerom zahvaćanja „slučajne suše“ i procjene niza istih genotipova u različitim klimatskim scenarijima i njihove reakcije na optimalne i uvjete suše. U svim pokusima će se analizirati faze rasta, razvoja i najvažnija gospodarska svojstva pojedinih genotipova. Usporedno će biti provedena i laboratorijska fiziološka i molekularno-genetička ispitivanja radi „brze detekcije tolerantnih genotipova“, a ove metode će biti validirane sa stvarnim rezultatima iz poljskih pokusa. Na svim pokusnim lokacijama će biti prikupljani i analizirani mikrometeorološki podaci potrebni za procjenu pojave, intenziteta i trajanja suše.
Naprednom statističkom analizom meteoroloških i bioloških podataka identificirati će se genotipove kukuruza i soje koji najbolje podnose uvjete suše te metodiku ispitivanja koja najbolje diskriminira takve genotipove, a što bi unaprijedilo proizvodnju i proces selekcije na ovo svojstvo u tekućim oplemenjivačkim programima (4). Detaljna analiza pokusnih i povijesnih klimatskih podataka iz redovnih klimatoloških mjerenja omogućiti će preciznu procjenu stvarne ekonomske štete u poljoprivredi u Hrvatskoj, kao osnove za buduće razvojne politike.

Leaders

Prof. Ivan Pejić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Partners

Visoko gospodarsku učilište u Križevcima

HCPHS, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Osijek

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Bc Institut Zagreb d.d.

Poljoprivredni fakultet Sveučilište J. J. Strossmayer, Osijek

Državni hidro-meteorološki zavod, Zagreb

Poljoprivredni institut Osijek

Associates

Prof. Milan Mesić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Maja Žulj Mihaljević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ana Lovrić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Snježana Kereša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jerko Gunjača, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marija Pecina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Hrvoje Šarčević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.