Prof. Milan Mesić, PhD

Prof. Milan Mesić, PhD

Full Professor
Division for Agroecology
Department of General Agronomy
Phone: +385 1 239 3956
Email: mmesic ( at ) agr.hr

Teaching

Projects

scientific

Title Funding Duration AFZ role
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Croatian science foundation 2017/04/01 - 2019/04/01 coordinator
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju 2009/01/01 - 2011/01/01 partner
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ 2006/01/01 - 2008/12/31 partner

expert

Title Funding Duration AFZ role
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb 2017/01/01 - 2019/01/01 coordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Other 2018/07/06 - 2018/12/31 coordinator
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom 2014/06/01 - 2018/06/01 coordinator
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede 2016/01/01 - 2018/01/01 coordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Other 2017/07/03 - 2017/12/31 coordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Other 2017/01/01 - 2017/12/15 coordinator
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave 2016/12/07 - 2017/12/15 coordinator
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave 2015/12/11 - 2017/04/30 coordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Other 2016/07/06 - 2016/12/31 coordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Other 2015/12/08 - 2016/12/15 coordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom 2012/10/16 - 2016/10/16 coordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom 2012/09/28 - 2016/09/28 coordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom 2012/09/28 - 2016/09/28 coordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Other 2015/06/29 - 2015/12/31 coordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom 2013/12/17 - 2015/12/31 coordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom 2013/10/08 - 2015/12/31 coordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom 2013/10/03 - 2015/12/31 coordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Other 2015/01/30 - 2015/12/15 coordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom 2014/09/01 - 2014/12/31 coordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom 2014/01/08 - 2014/12/31 coordinator
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave 2011/07/11 - 2014/12/31 coordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom 2013/07/13 - 2013/12/31 coordinator
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) 2011/01/01 - 2012/01/01 partner

university support

Title Funding Duration AFZ role
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu 2018/01/01 - 2018/12/31 coordinator
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu 2017/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu 2016/01/01 - 2016/12/31 coordinator

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.