Nepesticidne mjere zaštite bilja

Competition title: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Funding: Sveučilište u Zagrebu

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 70,000.00

Start date: 2013/10/01

End date: 2014/06/30

Abstract

Poljoprivredna proizvodnja i okoliš u kojemu se ona odvija usko su povezani. Sve promjene i onečišćenja okoliša (tla, vode, zraka) u direktnoj su vezi s poljoprivrednim aktivnostima, posebice s primjenom pesticida. Uz spomenuti problem, uzastopna primjena pesticida uzrokuje i promjene populacija štetnika kultiviranog bilja, a koje se ogledaju u razvoju rezistentnosti štetnika te time i neučinkovitosti do tada primjenjivanih grupa pripravaka, u ovome slučaju insekticida. Uz razvoj rezistentnosti u štetnika, pesticidi imaju nepovoljan utjecaj i na neciljane i korisne organizme, prirodne neprijatelje, koji imaju važnu ulogu u regulaciji visine populacije različitih štetnika. Kako bismo umanjili ekotoksikološki negativan učinak pesticida, u zaštiti bilja sve više koristimo nepesticidne mjere suzbijanja štetnika. Uz utvrđivanje činjeničnog stanja pojave rezistentnosti pojedinih ekonomskih štetnika na insekticide te istraživanje štetne i korisne entomofaune, sredstvima potpore realizirat će se i istraživanje primjene nepesticidnih mjera zaštite bilja. Istraživanja na projektima MZOŠ (178-1782066-2064, 178-1782066-2065, 178-1782066-2081 i 178-1782066-2082) važna su osnova za nastavak istraživanja. Geometrijsko morfometrijska analiza (oblika krila) ima veliki potencijal u otkrivanju populacijske strukture kukuruzne zlatice (Diabrotica vigifera vigifera Le Conte), što je nužno za rano otkrivanje rezistentnosti. Odrasle kukuruzne zlatice sakupljat će se u poljima kukuruza u SAD-u, Italiji i Hrvatskoj. Uz pomoć bazičnog seta od šest mikrosatelitnih lokusa bit će utvrđena genetska struktura sakupljenih jedinki, dok će oblik i veličina krila biti analizirani primjenom tehnike geometrijske morfometrije. Ovo je nova i inovativna metoda koja će omogućiti brzo, pouzdano i jeftino otkrivanje rezistentnih sojeva kukuruzne zlatice. Zaštita uljane repice (Brassica napus L.) od štetnika trenutno se temelji isključivo na primjeni insekticida, iako se u Europi sve češće javljaju rezistentne populacije, posebice repičinog sjajnika. Zbog toga je potrebno istražiti alternativne metode zaštite uljane repice od štetnika, poput „trap croppinga“ ili „push – pull“ strategija. U zadnjih dvadesetak godina došlo je do razvoja „push – pull“ strategija kojima se štetnici odbijaju od glavnog usjeva (uljane repice), a istovremeno se kontinuirano privlače na područja zasijana lovnim biljkama gdje se koncentriraju, što olakšava njihovo suzbijanje. Cilj rada je utvrditi utjecaj krmne ogrštice (Brassica rapa (L.) na pojavu i štetnost velike i male repičine pipe te repičinog sjajnika na biljkama uljane repice. Jabukov savijač (Cydia pomonella L.) najvažniji je štetnik jabuke, koji je uslijed čestih aplikacija insekticida razvio rezistentnost na pojedine skupine insekticida. Entomopatogeni organizmi (virusi i nematode), predatori (pauci, grinje, kukci) i parazitoidi (ose najeznice), prirodni su neprijatelji jabukova savijača koji se koriste u biološkom suzbijanju. Cilj nam je utvrditi njihovu prisutnost u voćnjacima jabuke te njihov potencijal u suzbijanju jabukova savijača. U Hrvatskoj je utvrđena prisutnost parazitoida jabukova savijača (Pimpla turionellae (L.) koji će se pratiti s posebnim naglaskom. Novi načini uzgoja jagode omogućili su njenu proizvodnju kroz veći dio godine, što je dovelo i do pojave novih ekonomski značajnih štetnika iz roda Lygus. Ovim istraživanjem potrebno je utvrditi dinamiku populacije ovih štetnika (vizualnim pregledom biljaka i korištenjem feromonskih klopki) i kritične brojeve kako bi se reducirala uporaba insekticida te smanjio rizik od onečišćenja i ugrožavanja zdravlja potrošača.

Leaders

Prof. Dinka Grubišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Antonela Kozina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Maja Čačija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darija Lemić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivan Juran, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Aleksandar Mešić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Tanja Gotlin Čuljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Božena Barić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Renata Bažok, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.