Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene

Competition title: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Funding: Suradnja s tijelima uprave

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 160,000.00

Funded amount: HRK 160,000.00

Start date: 2011/07/11

End date: 2014/12/31

Abstract

Održiva poljoprivreda podrazumijeva uspješno gospodarenje poljoprivrednim resursima kako bi se udovoljilo sve većim ljudskim potrebama za hranom, vlaknima i energijom, ali uz istodobno održavanje kvalitete okoliša i zaštitu prirodnih resursa. Središnje mjesto u zaštiti pripada upravo tlu kao važnom segmentu poljoprivrednog ekosustava. Ukupna količina ugljika u tlu na globalnoj razini gotovo je tri puta veća od one u nadzemnoj biomasi. Tlo ima važnu ulogu izvora i sakupljača ugljikovog dioksida u ekosustavu. U RH najveći doprinos u emisiji stakleničkih plinova prema sektorima imaju energetika (73,3 %) i poljoprivreda (11,7 %). Pravilnim gospodarenjem poljoprivrednim tlom (obrada, gnojidba, navodnjavanje) može se presudno utjecati na emisiju CO2 iz tla i C/N odnos u tlu. Zbog nedostatka istraživanja i dobivanja vlastitih nacionalnih podataka, a vezanih za tematiku disanja tla od 2011. g. u realnim agroklimatskim uvjetima provode se poljska istraživanja. Kako bi se utvrdile emisije tj. fluks C-CO2 iz tla, na dva poljska pokusa u Blagorodovcu i u Potoku, a koji se redom razlikuju prema oblicima obrade tla (6 varijanti) i dozama primijenjenog mineralnog gnojiva (10 varijanti) u različitim godišnjim dobima (sezonske varijacije) i s različitim biljnim kulturama (pšenica, kukuruz, pšenoraž/tritikale, dvostruki usjev - soja usijana u ječam) mjerile su se koncentracije CO2 u neposrednoj blizini tla metodom in situ statičkih komora. Dodatno su analizirani tlo i biljni materijal. Cilj je bio utvrditi vrijednosti emisija C-CO2 iz tla u atmosferu, te istražiti učinke, ovisnosti i korelacije emisije C-CO2 s gnojidbom (Potok), obradom (Blagorodovac), vegetacijom (pšenica, kukuruz, pšenoraž/tritikale, dvostruki usjev - soja usijana u ječam) i agroekološkim čimbenicima (temperatura, vlaga).

Leaders

Prof. Željka Zgorelec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Igor Bogunović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Šestak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

academic Ferdo Bašić
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darija Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ivica Kisić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Milan Mesić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.