Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura

Acronym: Mud4BioEnergy

Competition title: IP 2018-01

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 956,241.00

Funded amount: HRK 956,241.00

Start date: 2018/11/01

End date: 2022/10/31

Abstract

Prioritetna politika Europske unije jest da se mulj dobiven nakon pročistača otpadnih voda koristi na ekonomski optimalan način u poljoprivrednom sektoru te da se ukoliko je to moguće izbjegne njegovo spaljivanje. Zbrinjavanje mulja u poljoprivredi je definirano strogim propisima i direktivama koje nisu razdvojile njegovo korištenje u prehrambenoj ili neprehrambenoj proizvodnji. Postoje velike mogućnosti za napredak u isplativosti efikasne primjene mulja na tlo i to u količinama koje su veće od definiranih, bez ikakve opasnosti i mogućeg prodora štetnih tvari u okoliš. Naime, Pravilnikom o primjeni mulja u poljoprivrednoj proizvodnji u RH propisana je količina od najviše 1,66 tona suhe tvari mulja godišnje po hektaru poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na vrstu poljoprivredne proizvodnje. Međutim, unatoč tim ograničenjima, kroz korištenje energetskih kultura postoji mogućnost obilnijeg korištenja mulja kao gnojiva. Procjene govore da bi se na taj način poljoprivredne površine višestruko reducirale u smislu intenzivnijeg zbrinjavanja mulja u poljoprivredi. Isto tako, idealno bi se korištenje mulja uklopilo upravo u proizvodnju energetskih kultura, koje bi bile oslobođene problema sa zdravstvenom reputacijom proizvoda. Ovom metodom mogla bi se iskoristiti tla lošije kvalitete i nepovoljnih agroklimatskih uvjeta koja ne mogu konkurirati u konvencionalnoj proizvodnji hrane. Zbog svega navedenog, kao idealne energetske kulture se nameću sterilna rizomatska trava Miscanthus x giganteus i biljka iz porodice sljezova Sida hermaphrodita. Cilj ovoga istraživanja analiza je biomase navedenih energetskih kultura, gnojenih različitim količinama mulja iz pročistača otpadnih voda, jednako u energetskom i ekološkom smislu. Isto tako, veliki izazov u uzgoju energetskih kultura leži u pravilnom odabiru datuma žetve, a samim time i smjeru korištenja biomase za potrebe proizvodnje različitih biogoriva.

Leaders

Prof. Neven Voća, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Mateja Grubor, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Tajana Krička, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Vanja Jurišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Nikola Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Hrvoje Kutnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Josip Leto, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Tomislav Karažija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Milan Poljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.