Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama

Competition title: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije KK.01.1.1.07 - inačica 6

Funding: Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program Konkurentnost i kohezija

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 4,545,144.65

Funded amount: HRK 3,374,326.59

Contract No: KK.01.1.1.07.0078

Start date: 2020/12/24

End date: 2023/12/24

Web: https://strukturnifondovi.hr/

Abstract

Projekt se bavi industrijskim istraživanjem u području proizvodnje bioplina s ciljem zamjene konvencionalne, neodržive sirovine – kukuruzne silaže s održivim energetskim kulturama Miscanthus x giganteus, Arundo donax L. i Panicum virgatum. Cilj je istražiti različite tehnologije anaerobne obrade ovih kultura primjenom inovativnih postupaka anaerobne obrade, kako bi se utvrdila optimalna tehnologija i energetski potencijal predloženog sustava te mogućnost zbrinjavanja fermentiranog ostatka.

Ciljevi predloženog projekta:
 utvrditi mogućnost revitalizacije zapuštenih poljoprivrednih površina, uzgojem različitih energetskih kultura, s ciljem proizvodnje bioplina druge generacije,
 definirati mogućnost čuvanja biomase (otvorena skladišta) s ciljem cjelogodišnje opskrbe bioplinskih postrojenja istraživanim sirovinama,
 analizirati sastav istraživane biomase kao ulazne sirovine u proces anaerobne digestije za šaržni i kontinuirani proces,
 odrediti potencijal produkcije bioplina u odnosu na korištenu energetsku kulturu, kao i udjele pojedinih sirovina tijekom anaerobne kodigestije u šaržnom i kontinuiranom procesu,
 odrediti potencijal produkcije bioplina u odnosu na udjele pojedinih sirovina tijekom anaerobne kodigestije u šaržnom i kontinuiranom procesu,
 definirati optimalnu recepturu u odnosu na postotne omjere korištenja pojedinih sirovina u fermentoru u oba procesa digestije,
 analizirati fermentirani ostatak (digestat) u odnosu na istraživane recepture,
 utvrditi optimalne mogućnosti zbrinjavanja fermentiranog ostatka,
 utvrditi energetski potencijal predloženog sustava.

Rezultati projekta:
Predviđeno je dobivanje rezultata o prinosu energije po jedinici površine istraživanih energetskih kultura u lokalnom okruženju, odnosno geografskoj lokaciji i agroklimatološkim uvjetima. Također će se analitički odrediti bioplinski/biometanski potencijal biomase, utvrditi kinetika razgradnje biomase te definirati optimalne tehnologije anaerobne obrade biomase.

Leaders

Prof. Tajana Krička, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Vanja Jurišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Neven Voća, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Josip Leto, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Nikola Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Mateja Grubor, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.