Nutritivna i funkcionalna vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih tehnika uzgoja

Competition title: HRZZ IP 2019-04

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: 1411401.00 HRK

Funded amount: 1411401.00 HRK

Start date: 2020/01/15

End date: 2024/01/14

Abstract

Kopriva je višegodišnja biljka bogata fitokemikalijama i specijaliziranim metabolitima (SM), što ju svrstava u kategoriju biljaka velikog potencijala i široke primjene. Iako raste samoniklo u prirodi, teži se njenoj kultivaciji u svrhu dobivanja gotovog proizvoda ujednačenog kemijskog sastava. Odabranim agrotehničkim mjerama tijekom fenofaza u razvoju biljke značajno se može utjecati na sintezu i akumulaciju SM, koji su pod izravnim utjecajem brojnih biotskih, abiotskih i antropogenih čimbenika. Ključni čimbenici za dobivanje nutritivno kvalitetnog proizvoda adekvatnog prinosa uključuju balansiranu gnojidbu, fenofazu razvoja i dinamiku košnje. Sve evidentnije klimatske promjene potenciraju implementaciju suvremenih metoda uzgoja. Suvremene tehnike proizvodnje povrća podrazumijevaju hidroponski uzgoj koji pokazuje niz prednosti: dobro gospodarenje prirodnim resursima, racionaliziranu potrošnju vode zbog recirkulacije hranive otopine, sprječavanje gubitka hraniva iz rizosfere, kontrolu abiotskih čimbenika hranive otopine te zraka. Prilikom plasmana proizvoda na tržište, a u svrhu što duljeg očuvanja nutritivnih i organoleptičkih kvaliteta te trajnosti proizvoda, nužno je pakiranje istog s ciljem smanjenja kontakta svježe koprive s atmosferom okoliša. Ključni čimbenici prilikom pakiranja su odabir adekvatnog ambalažnog materijala i sastav plinova u pakiranjima. Pakiranje u modificiranoj atmosferi značajno usporava degradaciju nutritivnih svojstva svježe ubrane biljke uz osiguravanje mikrobiološke ispravnosti pakiranog proizvoda.

Leaders

Prof. Sandra Voća, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Sanja Fabek Uher, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Stjepan Pliestić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ivanka Žutić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Lepomir Čoga, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Nina Toth, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Božidar Benko, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Sanja Radman, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Marko Petek, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Nadica Dobričević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ante Galić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Jana Šic Žlabur, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.