Hibridno sušenje i valorizacija biljnog prehrambenog otpada i nusproizvoda

Acronym: HYDRYBY

Competition title: Istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 965000.00 HRK

Funded amount: 965000.00 HRK

Contract No: IP-2019-04-9750

Start date: 2020/01/01

End date: 2023/12/31

Abstract

Sušenje je jedan od najstarijih procesa konzerviranja hrane. Dostupne su brojne tehnike sušenja različitih sirovina kako bi se dobili proizvodi visoke kvalitete i produljenog roka trajanja. U prehrambenoj industriji, konvekcijsko sušenje u struji vrućeg zraka i dalje je jedna je od najčešćih tehnoloških operacija za dobivanje suhog proizvoda. Međutim, konvekcijsko sušenje ima određene nedostatke i ograničenja u pogledu kvalitete proizvoda i energetske učinkovitosti. U novije vrijeme, navedena ograničenja mogu se svesti na najmanju moguću mjeru uvođenjem kombinacije inovativnih netoplinskih tehnologija i hibridnog sušenja. Ultrazvučna predobrada i predobrada visokim tlakovima mogu dovesti do pozitivnih fizikalno-kemijskih promjena, kao i poboljšati prijenos mase. Hibridno sušenje predstavlja kombinirani postupak sušenja koji koristi više tehnika sušenja, a može djelovati sinergijski te rezultirati kraćim vremenom sušenja i manjom potrošnjom energije uz zadržavanje kvalitativnih svojstava sušenog materijala. Cilj ovog projekta je istražiti utjecaj inovativnih tehnologija predobrade (ultrazvuk, visoki tlakovi) na učinkovitost sušenja, fizikalno-kemijska i nutritivna svojstva nedovoljno iskorištenog otpada avokada i nusproizvoda bundeve u definiranim uvjetima sušenja u hibridnoj kondukcijsko-vakuumskoj sušari i hibridnoj mikrovalno-konvekcijskoj sušari. Tijekom proizvodnje i skladištenja posebno su važna sorpcijska svojstva osušenog materijala te će stoga biti razvijeni različiti kinetički modeli koji će se koristiti za odabir odgovarajućih uvjeta skladištenja i pakiranja i na taj način optimirati zadržavanje poželjnih svojstava boje, teksture, hranjivih tvari i bioloških aktivnih spojeva, kao i uvjete sušenja i rehidratacije osušenog materijala.

Associates

Prof. Sandra Voća, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Kristina Kljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Jana Šic Žlabur, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.