Biodostupnost karotenoida kukuruza kod nesilica: utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese

Acronym: ColourMaize

Competition title: HRZZ Istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: 1499856.83 HRK

Funded amount: 1499856.83 HRK

Contract No: IP-2019-04-9063

Start date: 2020/01/15

End date: 2024/01/14

Web: https://sites.google.com/view/hrzzcolourmaize/o-projektu

Abstract

Žumanjak jajeta se smatra bogatim izvorom žutih pigmenata luteina i zeaksantina, spojeva iz skupine karotenoida važnih za zdravlje očiju i antioksidacijsku zaštitu ljudskog organizma. Karotenoidi jajeta potječu samo iz hrane jer ih kokoši nesilice ne mogu sintetizirati. Zrno kukuruza je jedina žitarica koja sadrži značajne količine
karotenoida, među kojima najviše ljudima potrebnih luteina i zeaksantina. Zbog visokog udjela zrna u hrani nesilica, oni mogu ne samo doprinijeti već i biti jedini izvor pigmenata za poželjnu boju žumanjka jajeta. Međutim, sadržaj i vjerojatno iskoristivost karotenoida su određeni genotipom kukuruza. Generalno, sva prisutna količina karotenoida hrane nije bioraspoloživa jer se iz matrice hrane samo dio oslobodi tijekom probave te je dostupan za apsorpciju, metabolizam i ugradnju u jaja (biodostupnost). Matrice potpune hrane nesilica i zrna su dva glavna čimbenika koji utječu na bioraspoloživost i biodostupnost karotenoida iz zrna kukuruza. Obilježja zrna kukuruza povezana s mikrostrukturom endosperma su kao i sadržaj karotenoida genetski uvjetovani te će se predloženim istraživanjem povezati bioraspoloživost karotenoida određena in vitro metodama te biodostupnost određena u pokusu s nesilicama i fizikalno-kemijska obilježja zrna najzastupljenijih hibrida kukuruza u RH. Zatim će se utjecaj obrade zrna – temperatura sušenja nakon berbe i veličina čestice meljave, i promjene sastava potpunih krmnih smjesa – različite razine dodatka repičinog ulja, lecitina i vitamina A te forme dodatka mikrominerala na biodostupnost karotenoida odrediti u tri hranidbena pokusa s nesilicama hranjenih smjesama s dva hibrida kukuruza divergentne biorasploživosti određene u prethodnom pokusu. Bioraspoloživost i biodostupnost karotenoida iz zrna kukuruza do sada nisu istraživane te bi poznavanje čimbenika koji na njih utječu omogućilo njihovo bolje iskorištenje u pigmentaciji peradi te odabir i proizvodnju hibrida boljih pigmentacijskih svojstava.

Leaders

Assoc. Prof. Kristina Kljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Dora Zurak, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Zlatko Svečnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Marija Duvnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Dalibor Bedeković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Goran Kiš, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Zlatko Janječić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Darko Grbeša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.