Introdukcija sorata vinove loze otpornih na gljivične bolesti prikladnih za područje Kutjevačkog vinogorja

Competition title: Suradnja s gospodarstvom

Funding: „Kutjevački vinari“, udruga vinogradara i vinara Kutjeva

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 75,000.00

Funded amount: HRK 75,000.00

Start date: 2020/01/01

End date: 2024/12/31

Abstract

Sadnja otpornih sorata najučinkovitiji je način za smanjenje prekomjerne upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Kako su sorte vinove loze jako osjetljive prema najvažnijim gljivičnim bolestima, plamenjači i pepelnici, u oplemenjivačkim institutima desetljećima se intenzivno radilo na stvaranju novih sorata s otpornim genima podrijetlom od američkih vrsta roda Vitis. Danas je priznato na desetke sorata koje svojom kakvoćom ne zaostaju za tradicionalnim sortama, a uz to imaju i visoku otpornost prema gljivičnim bolestima. Njihov uzgoj moguć je uz bitno manju razinu zaštite od bolesti te su pogodne i za ekološki uzgoj.
Da bi se ove sorte introducirale i preporučile za uzgoj potrebno je provesti istraživanja u konkretnim uzgojnim uvjetima. U Republici Hrvatskoj provedena su istraživanja na području zapadne kontinentalne hrvatske te je na „Nacionalnoj listi priznatih kultivara“ preporučeno nekoliko sorata za to područje, no, nema iskustva s otpornim sortama pa niti preporučenih sorata za istočnu kontinentalnu Hrvatsku.
U okviru projekta izabrat će se najbolje novostvorene sorte koje prema iskustvima drugih zemalja sa sličnim klimatskim uvjetima potencijalno odgovaraju za ovo područje. Pokusni nasad posadit će se kod zainteresiranih proizvođača udruge Kutjevački vinari. Po dolasku u rod provest će se evaluaciju bioloških i gospodarskih svojstava sorata s ciljem odabira najprikladnijih i njihove preporuke za uzgoj i upis na nacionalnu listu priznatih sorata.

Leaders

Prof. Jasminka Karoglan Kontić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Iva Šikuten, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Petra Štambuk, MSc. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ana-Marija Jagatić Korenika, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Asst. Prof. Domagoj Stupić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Željko Andabaka, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Zvjezdana Marković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ana Jeromel, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Edi Maletić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.