Inovativna rješenja za racionalizaciju upotrebe bentonita u postizanju proteinske stabilnosti bijelih vina

Acronym: INNOSTAB

Competition title: Istraživački projekti (Hrvatska zaklada za znanost)

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 1213100.00 HRK

Funded amount: 1213100.00 HRK

Contract No: IP-2020-02-4551

Start date: 2021/01/15

End date: 2025/01/14

Abstract

Bijela vina s razvijenim proteinskim zamućenjem koje potječe od agregacije tzv. proteina povezanih s patogenezom (PR proteini) nisu utrživa. Standardni, općeprihvaćeni postupak za prevenciju proteinskog zamućenja je uklanjanje proteina adsorpcijom na bentonit prije punjenja u boce, kojeg, međutim, odlikuju bitni nedostaci, uključujući gubitke količina i kvalitete vina. Do danas predložene alternative bentonitu uglavnom su se pokazale nepraktičnim, skupim, s različitim negativnim nuspojavama, još uvijek su na razini istraživanja ili su pokušaji obustavljeni, te nisu dopuštene legislativom EU. Glavni cilj ovog Projekta je razvoj inovativnih tehnoloških rješenja za smanjenje potrebne količine bentonita, uz očuvanje ili poboljšanje kvalitete vina. Ciljevi uključuju: (1) poboljšanje proteinske stabilnosti vina regulacijom parametara u berbi i pred-fermentativnoj preradi grožđa, (2) umanjenje koncentracije PR proteina fermentacijom s nekonvencionalnim kvascima, (3) umanjenje potrebne doze bentonita iskorištenjem komplementarnih afiniteta bentonita i drugih enoloških sredstava prema PR proteinima te (4) istraživanje uzroka potreba za velikim količinama bentonita u bistrenju bijelog vina kultivara Malvazija istarska. Istraživanje će se provesti kroz niz tehnoloških pokusa podržanih snažnom analitičkom platformom, uključujući konvencionalne instrumentalne analize nadopunjene sveobuhvatnom proteomikom i metabolomikom, za koje se očekuje da će proizvesti originalne i napredne podatke objavljive u znanstvenim časopisima visokog faktora odjeka. Predložena rješenja u skladu su s trenutačnim zakonodavnim okvirom, ekonomski su izvediva i ekološki održiva, ne uključuju dodatna kapitalna ulaganja te bi se mogla praktično usvojiti bez odgode. Time bi se proizvođačima omogućila proizvodnja većih količina kvalitetnijeg vina te jačanje njihove konkurentnosti na tržištu, što bi moglo pozitivno utjecati na opću kvalitetu života u gospodarstvima s vinarskom proizvodnjom.

Associates

Assist. Prof. Ivana Rajnović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Marin Mihaljević Žulj, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ana Jeromel, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.