Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI)

Acronym: BIOKOMPOZITI

Competition title: Ulaganje u Znanost i inovacije – Prvi poziv

Funding: Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020

AFZ role: partner

Total value: HRK 8,025,066.65

Funded amount: HRK 5,955,013.92

Contract No: KK.01.1.1.04.0091

Start date: 2019/12/20

End date: 2022/12/20

Web: https://biokompoziti.eu/

Abstract

Projektom „BIOKOMPOZITI“ dizajnirat će se i izraditi napredni biokompozitni materijali dobiveni od biorazgradive polimerne matrice i energetski obnovljivih izvora, odnosno različitih stabljičnih vlakana koje čine ojačalo (u obliku vlakana ili tkanine) uz potpunu iskoristivost sirovine te transfer znanja, tehnologije i inovativnih materijala u akademski i gospodarski sektor, a prvenstveno u područje autoindustrije, građevine te bioekonomije u kojima postoji značajna potreba za rezultatima projekta. S obzirom da će se u okviru projekta razviti napredni materijali manje težine, poboljšane čvrstoće i povećane otpornosti na gorenje uz zamjenu dosadašnjeg dugotrajnog postupka predobrade stabljičnih vlakana (maceracije) ekološki povoljnom i inovativnom metodom primjene biokatalizatora i mikrovalova pri čemu će ostatak od proizvodnje biokompozita postati sirovina za proizvodnju biogoriva, projekt doprinosi ostvarenju ciljeva Industrijske strategije RH 2014.-2020. u kojoj je kao pokretač hrvatskog gospodarstva identificiran sektor proizvodnje automobilskih dijelova čiji potencijal leži u aktivnosti istraživanja i razvoja laganih materijala poboljšanih svojstava s ciljem smanjenja potrošnje goriva i emisije CO2; zahtjevu za građevinski sektor navedenom 2014. godine službenom glasniku EU koji podrazumijeva razvoj i korištenje naprednih materijala s doprinosom zaštiti u slučaju požara te Strategiji pametne specijalizacije RH 2016.—2020. koja osim gore navedenog prepoznaje potencijal istraživanja mogućnosti korištenja biljnog otpada u proizvodnji biogoriva. Sirovina za izradu naprednog materijala bit će samoniklo bilje Arundo donax L i Spartium junceum L te energetske kulture Sida hermaphrodita i Miscanthus x giganteus koje do sada, unatoč stvaranju velike količine biomase po jedinici površine potrebne za pretvorbu u zelenu energiju i minimalnim zahtjevima uzgoja, nisu korištene u navedene svrhe, dok će baza za izradu polimerne matrice biti PLA koji se u prethodnim istraživanjima pokazao kao dobar izbor. Rezultati projekta, odnosno razvijena nova tehnologija izrade biokompozita, izrađeni napredni biokompozitni materijali, uvedene nove energetske kulture za proizvodnju biokompozita i biogoriva, razvijene nove tehnologije peletiranja i tehnološka rješenja u postupku proizvodnje bioplina te transfer znanja, razvijenih i patentiranih materijala i tehnologija u gospodarstvo i akademski sektor, osim što će kroz apsolutnu učinkovitost resursa pozitivno utjecati na okoliš, otvorit će širok spektar primjene postignutog u novim istraživanjima te pridonijeti razvoju novih proizvoda i tržišnih niša u skoroj budućnosti. Sama provedba projekta sadrži ciklički povezane aktivnosti, a provođenje započinje odabirom, uzgojem i prikupljanjem sirovina u različitim periodima s ciljem pripreme iste za izdvajanje vlakana. Prikupljena sirovina bit će podvrgnuta predobradi inovativnom metodom primjene biokatalizatora i mikrovalova i iz nje će biti izdvojena vlakna (10%) dok će ostatak sirovine (90%) činiti biomasu za proizvodnju bioplina i peleta. Dobivena vlakna i PLA će se modificirati nanočesticama, te će se krenuti s kontinuiranim razvojem, izradom i karakterizacijom naprednih materijala - u što će biti uključen i novozaposleni istraživač. Biomasa će se kao nusproizvod koristiti za razvoj novih tehnologija izrade peleta i proizvodnje bioplina čija će se energetska svojstva kontinuirano ispitivati sve do postizanja optimalnog tehnološkog rješenja. Pri tome je važno istaknuti da biomasa kao ulazni parametar za proizvodnju biogoriva nije uvijek istog sastava s obzirom da se biljke korištene kao sirovina prikupljaju u različito doba godine i u različitim kombinacijama. Međutim, različiti ulazni parametri povoljno utječu na transfer znanja i tehnologije u okviru kojeg će se patentirati barem 2 materijala i/ili tehnologije, potpisati barem 2 I&R sporazuma i objaviti minimalno 6 radova jer kombinacija različitih ulaznih parametara sadrži potencijal za više optimalnih rješenja ovisno o potrebnoj namjeni. Razvijeni materijali i tehnologije, kao i sam postupak njihovog razvoja, nositelji su dodane vrijednosti s obzirom da nusproizvod poznate proizvodnje biokompozita zbog korištenja agresivnih lužina nije upotrebljiv za daljnju namjenu, dok će se kroz ovaj projekt isti iskoristiti u potpunosti za izradu peleta, proizvodnju bioplina i gnojidbu zemljišta fermentiranim ostatkom. Ciljane skupine projekta su proizvođači automobilskih dijelova koji će u svojoj proizvodnji upotrijebiti razvijene napredne materijale te tako smanjiti ukupnu masu vozila i emisiju CO2, poslovni subjekti koji će primijeniti razvijene tehnologije i tako unaprijediti poslovanje, građevinski sektor koji će koristiti napredne materijale smanjene gorivosti, istraživači koji će rezultate projekta koristiti u daljnjim istraživanjima, svi proizvođači koji koriste biogorivo za dobivanje električne i/ili toplinske energije te društvo u cjelini.

Leaders

Prof. Tajana Krička, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Mateja Grubor, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Vanja Jurišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Nikola Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Josip Leto, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Neven Voća, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.