Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa očuvanja lokalnih pasmina

Acronym: GGD LocBreed

Competition title: HRZZ Istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 954,150.00

Funded amount: HRK 954,150.00

Contract No: IP-2020-02-4860

Start date: 2021/01/01

End date: 2024/12/31

Web: http://GGDLocBreed.agr.hr

Abstract

Izvorne pasmine domaćih životinja su vrijedno genetsko, gospodarsko i kulturološko nasljeđe, važno u proizvodnji hrane, očuvanju identiteta te održivom gospodarenju ruralnim prostorom. Najveći broj izvodnih pasmina je radi manje konkurentnosti zamijenjen selekcioniranim pasminama (kao kod goveda) ili potisnut iz uporabe (mehanizacija je zamijenila radnu korisnost kopitara). Očuvanje Izvornih, manje konkurentnih pasmina traži uravnoteženje svih resursa te interesa farmera i drugih društvenih skupina. “In situ“ i “ex situ“ metode očuvanja izvornih pasmina se nadopunjuju, no često se susreću s brojnim problemima koji ujedno predstavljaju znanstven izazove. Neki od čestih znanstvenih izazova su: a) na koji način u ugroženim populacijama optimalno očuvati zatečenu genetsku raznolikost uz uvažavanje interesa farmera za ostvarivanje očekivanog prihoda, b) na koji način se može proizvod (meso) izvornih pasmina “oplemeniti“ kako bi se naglasila njegova kakvoća, c) na koji način društveni stavovi (interesi) posredno i neposredno utječu na održivost programa očuvanja izvodnih pasmina. Polivarijantni analitički pristup rezultirati će utvrđivanjem određenih interakcija različitih deskriptora programa očuvanja izvornih pasmina, što će biti osnova za optimizaciju postojećih programa i konzervacijskih pristupa, prihvaćanje višestranih umjesto parcijalnih pristupa. Istraživanje će ukazati na neke potencijalne probleme (npr. greške u pedigreu) i ponuditi konstruktivna rješenja istih. Rezultati predloženog istraživanja će kroz publikacije, radionice i prezentacije biti predstavljeni stručnoj i znanstvenoj zajednici, te time biti iskoristivi u razvoju gospodarstva i društva.

Leaders

Prof. Ante Ivanković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Marija Cerjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Mateja Pećina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Nikolina Kelava Ugarković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jelena Ramljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivica Kos, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Miljenko Konjačić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.